Diversified Trend Program

LET OP: NEEM KENNIS VAN ONDERSTAANDE TOELICHTING ALVORENS VERDER TE GAAN

DE HANDELSPROGRAMMA’S VAN TRANSTREND KUNNEN KOOP- (‘LONG’) EN VERKOOP- (‘SHORT’) POSITIES AANGAAN IN ZOWEL RECHTSTREEKSE ALS GECOMBINEERDE BEURSGENOTEERDE TERMIJNCONTRACTEN, ONDERHANDSE TERMIJN-CONTRACTEN OF ANDERE DERIVATEN-CONTRACTEN (GEZAMENLIJK ‘FINANCIËLE INSTRUMENTEN’ GENOEMD), WAAR OOK TER WERELD. POSITIES KUNNEN ONGEDEKT OF NIET GEHEDGED ZIJN.  

 

DE HANDELSPROGRAMMA’S VAN TRANSTREND MAKEN VEELAL GEBRUIK VAN ‘LEVERAGE’
(HEFBOOMWERKING) MET HET DOEL OM IN DE LOOP DER TIJD HOGERE GEMIDDELDE OPBRENGSTEN TE KUNNEN GENEREREN, MAAR MET DE KEERZIJDE DAT ER HOGERE TUSSENTIJDSE VERLIEZEN KUNNEN WORDEN GELEDEN DAN HET GEVAL ZOU ZIJN BIJ POSITIES ZONDER LEVERAGE.

 

HET RISICO OP VERLIES KAN BIJ HET HANDELEN IN FINANCIËLE INSTRUMENTEN AANZIENLIJK ZIJN. BEDENK DAAROM EERST GOED OF DIT SOORT TRANSACTIES, MET HET OOG OP UW FINANCIËLE SITUATIE, GESCHIKT VOOR U IS. DE STERKE MATE VAN LEVERAGE DIE VAAK BEREIKT KAN WORDEN BIJ HET HANDELEN IN FINANCIËLE INSTRUMENTEN KAN NIET ALLEEN VOOR U, MAAR OOK TEGEN U WERKEN.

 

VOOR BEHEERDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN ACCOUNTS KUNNEN AANZIENLIJKE KOSTEN VOOR BEHEER EN ADVIES IN REKENING WORDEN GEBRACHT. HET KAN NODIG ZIJN DAT ER VOOR ACCOUNTS WAARVOOR DERGELIJKE KOSTEN IN REKENING WORDEN GEBRACHT, AANZIENLIJKE WINSTEN GEBOEKT MOETEN WORDEN OM WAARDEVERMINDERING OF VERDAMPING VAN HET VERMOGEN TE VERMIJDEN.

 

DEZE KORTE VERKLARING BEVAT GEENSZINS ALLE RISICO’S EN ANDERE BELANGRIJKE ASPECTEN VAN HET HANDELEN OP FINANCIËLE INSTRUMENTEN MARKTEN. BESTUDEER DAAROM TRANSTRENDS COMMODITY TRADING ADVISOR DISCLOSURE DOCUMENT, INCLUSIEF DE BESCHRIJVING VAN DE BELANGRIJKSTE RISICOFACTOREN, NAUWKEURIG VOORDAT U GAAT HANDELEN. HET COMMODITY TRADING ADVISOR DISCLOSURE DOCUMENT BEVAT TEVENS EEN VOLLEDIGE BESCHRIJVING VAN ALLE KOSTEN DIE BIJ EEN ACCOUNT IN REKENING WORDEN GEBRACHT DOOR DE COMMODITY TRADING ADVISOR (‘CTA’).

 

DE AMERIKAANSE COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION (‘CFTC’) SCHRIJFT VOOR DAT ALLE POTENTIËLE KLANTEN VAN EEN CTA EEN COMMODITY TRADING ADVISOR DISCLOSURE DOCUMENT MOETEN ONTVANGEN VOORDAT ZE EEN OVEREENKOMST AANGAAN WAARBIJ DE CTA WORDT AANGESTELD OM DE HANDEL IN FINANCIËLE INSTRUMENTEN VAN DE KLANT TE LEIDEN OF BEGELEIDEN.

 

HET COMMODITY TRADING ADVISOR DISCLOSURE DOCUMENT VAN TRANSTREND KAN TE ALLEN TIJDE GERAADPLEEGD

 

Welcome to Transtrend

WORDEN EN WE MOEDIGEN U AAN OM DIT DOCUMENT TE DOWNLOADEN VAN DEZE SITE.

 

U KUNT ONS OOK VERZOEKEN OM U KOSTELOOS EEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT DOCUMENT TOE TE STUREN. DE CFTC HEEFT GEEN OORDEEL GEVELD OVER DE VOOR- EN NADELEN VAN DEELNAME AAN EEN VAN DE HANDELSPROGRAMMA’S VAN TRANSTREND NOCH OVER DE ADEQUAATHEID OF DE NAUWKEURIGHEID VAN HET COMMODITY TRADING ADVISOR DISCLOSURE DOCUMENT.