Wie zijn wij?

Geschiedenis

Als vervolg op een onderzoeksproject dat in 1987 van start ging, werd Transtrend B.V. (“Transtrend”) in 1991 opgericht als een vermogensbeheerder die zich uitsluitend richt op systematische handelsstrategieën. Transtrends benadering is gericht op het profiteren van prijstrends in financiële en grondstoffenmarkten op basis van kwantitatieve analyse van koersveranderingen op deze markten. Transtrends handelsstrategieën kunnen, zonder een vooraf bepaalde voorkeur voor long of short, zowel koop- als verkoopposities innemen om te profiteren van trends die op termijn een goede winstverwachting laten zien. Transtrends handelssystemen beogen geen positie in te nemen in markten die niet bewegen volgens vooraf bepaalde criteria. Het prijsgedrag waarvan geprofiteerd wordt betreft middellange termijn trends in de diverse producten waarin Transtrend handelt, evenals trends die kunnen voorkomen in combinaties van deze producten. Risicomanagement neemt een prominente plaats in Transtrends methodologie in. Zich onderscheidend datamanagement en een geavanceerde technische infrastructuur vormen een essentieel onderdeel van het fundament waarop Transtrends handelsstrategieën zijn gebouwd. De strategieën zijn consistent en worden met uiterste discipline toegepast.

 

Team

Transtrend heeft een ervaren team bestaande uit meer dan 60 professionals, waarvan ongeveer de helft zich richt op research & development.

 

Registraties en vergunningen

Transtrend heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het beheren van alternatieve beleggingsinstellingen en voor het aanbieden en verrichten van diensten op het gebied van vermogensbeheer. Transtrend is tevens geregistreerd als Commodity Trading Advisor (CTA) en als 'swaps firm' bij de Amerikaanse National Futures Association (NFA).

 

Klanten

Tot Transtrends klanten behoren institutionele investeerders, waaronder gerenommeerde banken, beleggingsinstellingen en family offices. Op 1 augustus 2017 bedroeg het totale vermogen dat Transtrend onder beheer had ongeveer USD 4.96 miljard (inclusief notional funds).

 

AIFM

Transtrend is aangesteld als beheerder van twee in Luxemburg gevestigde alternatieve beleggingsinstellingen: Transtrend Fund Alliance SICAV (www.multitrend.com en www.omnitrend.lu) en Transtrend Equity Strategies SICAV (www.aequitrend.com).

 

Eigendomsstuctuur

Transtrend is een onafhankelijk opererende volle dochteronderneming van de Robeco Groep (www.robeco.com). Robeco is 100% eigendom van Orix Corporation (www.orix.co.jp).

Onderwijs

Transtrend steunt initiatieven die goed en inspirerend onderwijs bevorderen. Enerzijds omdat wij beseffen dat wij ons werk alleen kunnen doen dankzij het inspirerende onderwijs dat wij zelf hebben genoten. Anderzijds omdat Transtrend niet zou bestaan zonder goed opgeleide mensen. In het bijzonder richten wij ons op het promoten en stimuleren van bèta-vakken. Want daar liggen onze wortels. Hiertoe hebben wij ons verbonden met een aantal organisaties:

computer

  • De Nederlandse Wiskunde Olympiade (www.wiskundeolympiade.nl). De NWO is een jaarlijkse wiskunde wedstrijd voor havo/vwo-scholieren. Uit de winnaars van de drie nationale rondes wordt de Nederlandse afvaardiging voor de Internationale Wiskunde Olympiade geselecteerd. Transtrend poogt bij te dragen aan een zo sterk mogelijke Nederlandse afvaardiging.
  • Jet-Net (www.jet-net.nl). Het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Doel is havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en ze te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding.
  • Transtrend werkt via Jet-Net samen met het Libanon Lyceum in Rotterdam. Deze middelbare school biedt onder meer een technasium aan, een onderwijsstroom waarbij de bèta-vakken centraal staan. Medewerkers van Transtrend komen naar de school bij de profielkeuze-voorlichting, geven additionele wiskundelessen aan de onderbouw, leveren een bijdrage aan het vak Wiskunde D, en zijn beschikbaar als begeleider bij profielwerkstukken.

  • Meerdere bèta-geschoolde medewerkers van Transtrend komen met alle plezier op uw school een gastles geven, bijvoorbeeld als onderdeel van de voorlichting ten behoeve van de profielkeuze. Ook scholieren die hun profielwerkstuk willen maken over een aan Transtrend gerelateerd onderwerp worden van harte uitgenodigd contact met ons op te nemen via wiskunde@transtrend.com. Speciaal voor scholieren die hun wiskundige vaardigheden op de proef willen stellen, de volgende problemen: Transtrend Wiskundeopgave.