Math

Math problems

For Dutch students age 12 and up.

Sorry, this page is currently only available in Dutch!

Test je wiskundige capaciteiten en probeer één of meer van de onderstaande problemen op te lossen.

Hieronder staan opgaves zoals je die tijdens de verschillende rondes van de Nederlandse Wiskunde Olympiade (NWO) zou kunnen tegenkomen. De 'eenvoudigste' opgaven moeten door 2 vwo scholieren gemaakt kunnen worden.

Quote_Harold_2.jpg

Kom je niet uit een opgave?

Mail ons dan om te laten zien hoe ver je bent gekomen. Dan sturen we je een tip hoe je verder zou kunnen gaan. Vermeld bij alle correspondentie je naam, je leeftijd, je schooltype en in welke klas je zit. Wij zullen je persoonsgegevens zorgvuldig behandelen en verwerken in overeenstemmming met onze Privacyverklaring.

Succes!Opgave 1

De driehoek ABC heeft een oppervlakte 5.

We puntspiegelen A in B, dat geeft punt A’.

We puntspiegelen B in C, dat geeft punt B’.

En we puntspiegelen C in A, dat geeft punt C’.


➢ Bereken de oppervlakte van driehoek A’B’C’.

Wiskunde_opgave_1_H2_2017Opgave 2

A is het grote getal van 8068 cijfers dat ontstaat door 2017 maal het getal 2017 achter elkaar te zetten, dus A = 201720172017⋯

B = A² − 1


➢ Is B deelbaar door 144?Opgave 3

Leanne vult de afgebeelde tabel volledig met getallen. Daarbij gelden de volgende regels:

  • Van elk drietal getallen dat naast elkaar staat is het middelste getal het gemiddelde van de getallen links en rechts.
  • Van elk drietal getallen dat boven elkaar staat is het middelste getal het gemiddelde van de getallen boven en onder.


➢ Welk getal zet Leanne in het gele hokje?

website_wiskunde_opgave3_new.png


Opgave 4

Plaats in het afgebeelde raster in elke rij en in elke kolom de cijfers 1 t/m 6 elk eenmaal, zodanig dat het product van de cijfers in elk van de 12 aangeduide blokken gelijk is aan het getal dat links bovenin elk blok staat. In eenzelfde blok mag niet tweemaal hetzelfde cijfer komen te staan.


➢ Welk cijfer komt er in het blauwe hokje te staan?

website_wiskunde_opgave4_new.pngOpgave 5

Bastiaan gaat altijd op de fiets naar school. Hij kan ook gaan lopen, maar dan doet hij er precies driemaal zo lang over. Op een regenachtige dag krijgt Bastiaan onderweg naar school een lekke band. Hij kan nu 3 dingen doen:

  • Doorlopen naar school.
  • Teruglopen naar huis en dan met de fiets van zijn vader naar school.
  • De band plakken (dat duurt 20 minuten) en dan doorfietsen naar school.

Bastiaan slaat even aan het rekenen en ontdekt dat alle drie de keuzes precies even lang duren.


➢ Hoe lang duurt de fietstocht van huis naar school als hij geen lekke band heeft?Visit the Dutch part of our website for: