PRIVACYVERKLARING VOOR SOLLICITANTEN

Transtrend B.V. is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens die wij in het kader van de sollicitatieprocedure verkrijgen. Wij behandelen uw gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met regelgeving die op ons van toepassing is, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien u bij ons solliciteert, dan zullen wij diverse persoonsgegevens van u verzamelen, zoals uw naam, uw contactgegevens, uw sollicitatiebrief, uw CV en andere gegevens die u aan ons verstrekt. In de loop van uw sollicitatie kunnen wij ook kopieën van uw diploma’s en uw paspoort opvragen. Wij kunnen uw achtergrond verifiëren door referenties op te vragen bij uw vorige werkgevers van de afgelopen vijf jaren. Een individueel assessment maakt ook onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Wij verzamelen uw gegevens om contact met u te onderhouden en om te beoordelen of u een geschikte kandidaat bent en wij u een arbeidsovereenkomst willen aanbieden. Wij doen dit op basis van het gerechtvaardigde belang dat wij hierbij hebben.

De gegevens die wij van u verzamelen zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure. De gegevens zullen alleen worden gedeeld met de medewerkers die betrokken zijn bij uw sollicitatieprocedure, i.e. de personen met wie u het sollicitatiegesprek voert. In een gevorderd stadium van de sollicitatieprocedure zullen uw gegevens worden gedeeld met onze afdeling Finance & HR. Indien van toepassing, zullen wij uw relevante persoonsgegevens verstrekken aan het assessmentbureau. U wordt hier vooraf over geïnformeerd. De contactgegevens van dit bureau zullen op dat moment aan u worden verstrekt.

Indien de sollicitatieprocedure wordt beëindigd, dan zullen uw gegevens binnen vier weken worden verwijderd. Met uw toestemming kunnen wij de gegevens tot één jaar na het beëindigen van de procedure bewaren. Mocht u bij Transtrend in dienst treden dan zullen wij uw gegevens bewaren in uw personeelsdossier.

Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens door ons, verwijzen wij naar onze algemene privacyverklaring. Hierin leest u bijvoorbeeld meer over het verwerken van uw gegevens indien u onze website of ons kantoor bezoekt en welke rechten u heeft te dien aanzien.

Indien u vragen heeft over deze verklaring, neemt u dan contact op met onze HR afdeling via vacatures@transtrend.com of 010 453 6500.