Wiskunde

Test je wiskundige capaciteiten!

Nieuwe Transtrend wiskunde-opgaven

Test je wiskundige capaciteiten en probeer één of meer van de onderstaande problemen op te lossen.

Hieronder staan opgaves zoals je die tijdens de verschillende rondes van de Nederlandse Wiskunde Olympiade (NWO) zou kunnen tegenkomen. De 'eenvoudigste' opgaven moeten door 2 vwo scholieren gemaakt kunnen worden.

Quote_Harold_2.jpg

Kom je niet uit een opgave?

Mail ons dan om te laten zien hoe ver je bent gekomen. Dan sturen we je een tip hoe je verder zou kunnen gaan. Vermeld bij alle correspondentie je naam, je leeftijd, je schooltype en in welke klas je zit.

Succes!

Eerdere opgaven + uitwerkingen

Naar opgavenchevron-right
 Opgave 6

Een driehoek wordt opgebouwd uit gestapelde gelijkvormige trapezia (zie schets). Het onderste trapezium heeft een hoogte 36. De derde van onder heeft een hoogte 16.

➢ Bereken de hoogte van de driehoek.

website_wiskunde_opgave6_new5.png


Opgave 7

We noemen een getal oplopend wanneer elk cijfer van het getal groter is dan het cijfer dat er (eventueel) voor staat. Dus de getallen 38 en 237 zijn oplopend, maar bijvoorbeeld ook het getal 8.

➢ Hoeveel van de getallen 1 t/m 1000 zijn oplopend?


Opgave 8

De hier afgebeelde piramide moet met 6 verschillende positieve gehele getallen worden gevuld. Op elk van de stenen moet een getal komen te staan, zodanig dat de som van de getallen op de onderste rij gelijk is aan de som van de getallen in de tweede rij, en gelijk is aan het getal op de bovenste steen.

➢ Bepaal het kleinst mogelijke getal op de bovenste steen.

website_wiskunde_opgave8_new5.png