Wiskunde

Test je wiskundige capaciteiten!

Transtrend wiskunde-opgaven

Test je wiskundige capaciteiten en probeer één of meer van de onderstaande problemen op te lossen.

Hieronder staan opgaves zoals je die tijdens de verschillende rondes van de Nederlandse Wiskunde Olympiade (NWO) zou kunnen tegenkomen. De 'eenvoudigste' opgaven moeten door 2 vwo scholieren gemaakt kunnen worden.

Quote_Harold_2.jpg

Kom je niet uit een opgave?

Mail ons dan om te laten zien hoe ver je bent gekomen. Dan sturen we je een tip hoe je verder zou kunnen gaan. Vermeld bij alle correspondentie je naam, je leeftijd, je schooltype en in welke klas je zit.

Succes!Wiskunde_opgave_1_H2_2017

Opgave 1

De driehoek ABC heeft een oppervlakte 5.

We puntspiegelen A in B, dat geeft punt A’.

We puntspiegelen B in C, dat geeft punt B’.

En we puntspiegelen C in A, dat geeft punt C’.


Bereken de oppervlakte van driehoek A’B’C’.Opgave 2

A is het grote getal van 8068 cijfers dat ontstaat door 2017 maal het getal 2017 achter elkaar te zetten, dus A = 201720172017⋯

B = A² − 1


➢ Is B deelbaar door 144?Opgave 3

Wiskunde_opgave_3_H2_2017

Leanne vult de afgebeelde tabel volledig met getallen. Daarbij gelden de volgende regels:

  • Van elk drietal getallen dat naast elkaar staat is het middelste getal het gemiddelde van de getallen links en rechts.
  • Van elk drietal getallen dat boven elkaar staat is het middelste getal het gemiddelde van de getallen boven en onder.


➢ Welk getal zet Leanne in het gele hokje?