Wiskunde

Test je wiskundige capaciteiten!

Nieuwe wiskundeopgaven van Transtrend.

Test je wiskundige capaciteiten en probeer één of meer van de onderstaande problemen op te lossen.

Hieronder staan opgaves zoals je die tijdens de verschillende rondes van de Nederlandse Wiskunde Olympiade (NWO) zou kunnen tegenkomen. De 'eenvoudigste' opgaven moeten door 2 vwo scholieren gemaakt kunnen worden.

Intro_Harold.jpg

Kom je niet uit een opgave?

Mail ons dan om te laten zien hoe ver je bent gekomen. Dan sturen we je een tip hoe je verder zou kunnen gaan. Vermeld bij alle correspondentie je naam, je leeftijd, je schooltype en in welke klas je zit. Wij zullen je persoonsgegevens zorgvuldig behandelen en verwerken in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

Succes!

 

Opgave 8

De hier afgebeelde piramide moet met 6 verschillende positieve gehele getallen worden gevuld. Op elk van de stenen moet een getal komen te staan, zodanig dat de som van de getallen op de onderste rij gelijk is aan de som van de getallen in de tweede rij, en gelijk is aan het getal op de bovenste steen.

➢ Bepaal het kleinst mogelijke getal op de bovenste steen.

website_wiskunde_opgave8_new5.png

 

Opgave 9

M=123456……999 is het hele grote getal dat ontstaat door alle getallen 1 t/m 999 achter elkaar te zetten.

➢ Als we M delen door 9, welke rest houden we dan over?

 

Opgave 10

Als de schets hiernaast netjes op schaal was geweest, dan had je een rechthoek gezien die is opgedeeld in 6 vierkantjes. De oppervlakte van het kleinste vierkant is 1.

➢ Bereken de oppervlakte van de volledige rechthoek.

website_wiskunde_opgave10_new1.png

Wiskunde

Eerdere wiskundeopgaven van Transtrend

Inclusief uitwerkingen.

Nog meer wiskunde

Opgaven van de Nederlandse Wiskunde Olympiade.