Belangenverstrengeling

Bij Transtrend is het voorkomen en beheersen van belangenverstrengeling een belangrijk aspect om ervoor te zorgen dat de belangen van de klanten, de financiële markten en de integriteit en reputatie van Transtrend worden beschermd.

Om (mogelijke) belangenverstrengeling te identificeren, voorkomen, beheersen, monitoren en openbaar te maken, en om te voorkomen dat hierdoor een reële kans bestaat dat de belangen van klanten van Transtrend worden geschaad, heeft Transtrend een belangenverstrengelingsbeleid ingevoerd.

Transtrend geeft een beschrijving van eventuele geïdentificeerde belangenverstrengelingen die van belang zijn in het Disclosure Document van de NFA dat Transtrend naar haar klanten stuurt en, indien van toepassing, in de aangeboden documenten van de beleggingsfondsen, waar Transtrend volgens de AIFMD de gespecialiseerde fondsbeheerder van is.

Klachten

Transtrend zet zich in om klanten de best mogelijke dienstverlening te bieden. Heeft u toch een klacht? Dan kunt u deze indienen bij Transtrend. Alleen schriftelijk ingediende klachten worden in behandeling genomen. Deze kunt u via e-mail (notices@transtrend.com) of via de post versturen:

Transtrend B.V.
Postbus 444
3000 AK Rotterdam

The Netherlands

U krijgt binnen twee weken een ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging staat dat u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een reactie krijgt. Klachten worden in principe in behandeling genomen door de afdeling Investor Relations. Indien nodig, zal de afdeling de hulp inroepen van andere collega’s. Een exemplaar van het klachtenbeleid van Transtrend wordt op verzoek verstrekt.

Een uittreksel van Transtrends directieverslag van 2016 vindt u hier.