Duurzaamheid

Op weg naar netto-nul

Wij streven ernaar de CO₂-voetafdruk van onze operatie te verminderen en de komende jaren in onze kantoren richting klimaatneutraal te bewegen.

Op weg naar netto-nul

Transtrend vindt het belangrijk om proactief bij te dragen aan de doelstellingen zoals geformuleerd in de Overeenkomst van Parijs. Wij streven ernaar de CO₂-voetafdruk van onze operatie te verminderen en de komende jaren in onze kantoren richting klimaatneutraal te bewegen. Wij volgen hiervoor een driestappenplan:

  • Verminder waar mogelijk de CO₂-uitstoot

  • Gebruik indien mogelijk duurzame (energie)bronnen of oplossingen

  • Compenseer de restuitstoot

Verminder waar mogelijk de CO₂-uitstoot

Alweer een aantal jaar geleden zijn we gestart met het omlaag brengen van de klimaatvoetafdruk van Transtrend: Bewegingssensoren schakelen het licht uit in kantoordelen waar niemand aan het werk is. Veel mensen komen met het openbaar vervoer, op de fiets, of lopend naar kantoor. Afgeschreven computers worden ter hergebruik cadeau gedaan aan scholen of andere maatschappelijke organisaties. Bij de kantoorinrichting wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van herbruikbare systeemwanden, kasten en meubels. Papier en karton worden gescheiden ingezameld van het overige afval. En weliswaar zijn we een verre van papierloos kantoor, maar tal van initiatieven van medewerkers dragen bij aan een significante afname van het papiergebruik.

Meer recent zijn we overgestapt op LED verlichting, focussen we op een efficiënter energiegebruik van onze serverruimtes, en hebben we onze videoconferentie mogelijkheden vergroot om ons zakelijk reizen te beperken.

Gebruik indien mogelijk duurzame (energie)bronnen of oplossingen

In zowel ons hoofdkantoor in Rotterdam als ons noodkantoor gebruiken wij groene stroom.

Compenseer de restuitstoot

Wij compenseren onze indirecte CO₂-uitstoot via onze zakelijk vluchten sinds 2018. Onze andere bronnen van uitstoot betreffen ofwel een minder significant deel van Transtrends totale uitstoot, zijn op dit moment lastiger te meten, of zijn reeds vergroend (bijvoorbeeld via groene stroom). Het is onze ambitie om dit programma de komende jaren uit te breiden.

Coördinatie en toezicht

Nieuwe ideeën of nieuwe ontwikkelingen die het uitvoeren van reeds bestaande ideeën lonend maken, kunnen onze CO₂-voetafdruk verder omlaag brengen. De speciaal hiervoor opgerichte werkgroep Duurzaam Transtrend neemt hierin het voortouw. Deze werkgroep werkt nauw samen met ons ESG comité, welke bestaat uit vijf werknemers van verschillende afdelingen die alle ESG projecten en initiatieven — inclusief de klimaat-gerelateerde — prioriteren, coördineren en bewaken. Dit alles onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van Transtrends directie.

Duurzaamheid

Verantwoord beleggen

Wij willen bijdragen aan goed functionerende, goed georganiseerde en betrouwbare markten.

Duurzaamheid

Wiskunde & onderwijs

"Let us remember: one book, one pen, one child and one teacher can change the world." ― Malala Yousafzai

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie hebben over onze beleggingsdiensten, neem dan gerust contact op met ons Investor Relations team.
Marc van Loo
Marc
van Loo
Kick Heeregrave
Kick
Heeregrave
U kunt ons bereiken via: