Duurzaamheid

Op weg naar netto-nul

Wij streven ernaar de CO₂-voetafdruk van onze operatie te verminderen en de komende jaren in onze kantoren richting klimaatneutraal te bewegen.

Op weg naar netto-nul

Transtrend vindt het belangrijk om bij te dragen aan de doelstellingen zoals geformuleerd in de Overeenkomst van Parijs. Wij streven ernaar de CO₂-voetafdruk van onze operatie te verminderen en de komende jaren in onze kantoren richting klimaatneutraal te bewegen. Wij volgen hiervoor een driestappenplan:

  • Verminder waar mogelijk de CO₂-uitstoot

  • Gebruik indien mogelijk duurzame (energie)bronnen of oplossingen

  • Compenseer de restuitstoot

Verminder waar mogelijk de CO₂-uitstoot

Alweer een aantal jaar geleden zijn we gestart met het omlaag brengen van de klimaatvoetafdruk van Transtrend. Bewegingssensoren schakelen het licht uit in kantoordelen waar niemand aan het werk is. Veel mensen komen met het openbaar vervoer, op de fiets, of lopend naar kantoor. Afgeschreven computers worden ter hergebruik cadeau gedaan aan scholen of andere maatschappelijke organisaties. Bij de kantoorinrichting wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van herbruikbare systeemwanden, kasten en meubels. Papier en karton worden gescheiden ingezameld van het overige afval. En weliswaar zijn we een verre van papierloos kantoor, maar tal van initiatieven van medewerkers hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan een significante afname van het papiergebruik.

Meer recent zijn we overgestapt op LED verlichting, focussen we op een efficiënter energiegebruik van onze serverruimtes, en maken we meer gebruik van videoconferentie als alternatief voor zakelijk reizen. Ook moedigen we onze medewerkers aan om voor kortere afstanden met de trein te reizen in plaats van met het vliegtuig. De servers van ons noodkantoor zijn verplaatst naar een extern datacenter, waardoor onze energie-efficiëntie is toegenomen.

Gebruik indien mogelijk duurzame (energie)bronnen of oplossingen

In zowel ons hoofdkantoor in Rotterdam als ons noodkantoor gebruiken wij groene stroom. Energie die door onze verhuurder wordt toegewezen voor gedeelde gebouwfaciliteiten wordt als ‘grijs’ gekwalificeerd, op basis van de gangbare praktijk in Nederland om Europese windenergie als zodanig te kwalificeren. De energie die ons externe datacenter gebruikt, wordt als ‘groen’ gekwalificeerd op basis van hun certificaat van overeenstemming met de normen van het Climate Neutral Data Centre Pact. De komende periode willen wij onze bedrijfsauto’s vervangen door elektrische auto’s.

Compenseer de restuitstoot

Wij compenseren onze indirecte CO₂-uitstoot via onze zakelijk vluchten sinds 2018. Sinds 2021 compenseren wij ook de CO₂-voetafdruk van verschillende andere bronnen die verband houden met onze bedrijfsvoering: het gebruik van bedrijfsauto’s, het gebruik van elektriciteit, water, papier en verwarming, en het afval dat wij in onze kantoren produceren. In 2021 hebben we daarnaast de geschatte CO₂-voetafdruk meegenomen van het elektriciteitsverbruik van onze medewerkers tijdens hun thuiswerkdagen. In 2022 hebben we de CO₂-voetafdruk voor woon-werkverkeer en het gebruik van de energie die ons is toegewezen voor gedeelde gebouwfaciliteiten toegevoegd. Het is onze ambitie om de komende jaren het meten van onze CO₂-voetafdruk en de rapportage daarover verder te verfijnen.

We compenseren onze CO₂-uitstoot door deel te nemen aan gecertificeerde CO₂-compensatieprojecten. We blijven het debat over de effectiviteit van initiatieven voor klimaatcompensatie nauw volgen om ons compensatieprogramma waar mogelijk te verbeteren.

Coördinatie en toezicht

Nieuwe ideeën of nieuwe ontwikkelingen die het uitvoeren van reeds bestaande ideeën lonend maken, kunnen onze CO₂-voetafdruk verder omlaag brengen. De speciaal hiervoor opgerichte werkgroep Duurzaam Transtrend neemt hierin het voortouw. Deze werkgroep werkt nauw samen met ons ESG comité, welke bestaat uit één van onze Managing Directors en vijf werknemers van verschillende afdelingen die alle ESG projecten en initiatieven — inclusief de klimaat-gerelateerde — prioriteren, coördineren en bewaken. Dit alles onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van Transtrends directie.

Rapportage

Naast onze inspanningen om onze CO₂-uitstoot te verminderen en de restuitstoot te compenseren, willen we ook transparant zijn over onze duurzaamheidsprestaties. Daarom hebben we een Sustainability Report opgesteld, waarin we onder meer onze CO₂-voetafdruk meten en toelichten. U kunt dit rapport hieronder downloaden en meer lezen over onze duurzaamheidsinitiatieven.

Tech_for_energy

Tech for Energy

Omdat we denken dat investeren in nieuwe technologie op de langere termijn potentieel meer bijdraagt aan het terugdringen van de CO₂-uitstoot dan het participeren in compensatieprojecten, heeft Transtrend gedoneerd aan het 'Tech for Energy' project van TU Delft.

Lees meer
Duurzaamheid

Verantwoord beleggen

Wij willen bijdragen aan goed functionerende, goed georganiseerde en betrouwbare markten.

Duurzaamheid

Wiskunde & onderwijs

"Let us remember: one book, one pen, one child and one teacher can change the world." ― Malala Yousafzai

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie hebben over onze beleggingsdiensten, neem dan gerust contact op met ons Investor Relations team.
Marc van Loo
Marc
van Loo
Kick Heeregrave
Kick
Heeregrave
U kunt ons bereiken via: