Opgave 4

Plaats in het afgebeelde raster in elke rij en in elke kolom de cijfers 1 t/m 6 elk eenmaal, zodanig dat het product van de cijfers in elk van de 12 aangeduide blokken gelijk is aan het getal dat links bovenin elk blok staat. In eenzelfde blok mag niet tweemaal hetzelfde cijfer komen te staan.


➢ Welk cijfer komt er in het blauwe hokje te staan?

website_wiskunde_opgave4_new.png

Uitwerking

Omdat in elke rij en elke kolom 1 keer de 5 moet komen, en omdat een blok alleen maar een veelvoud van 5 kan worden wanneer de 5 erin staat, kun je op de 3 groen aangegeven velden meteen een 5 invullen.


Voor de geel gekleurde blokken geldt dat er maar 1 combinatie van verschillende cijfers is die het gevraagde product geven: 48 = 2 x 4 x 6; 36 = 3 x 6 x 2 x 1; 120 = 4 x 5 x 6; 20 = 5 x 4 x 1; 6 = 1 x 2 x 3; 18 = 1 x 3 x 6; en 10 = 2 x 5. Je weet alleen nog niet meteen welk cijfer op welke plek in het blok. Maar met een beetje puzzelen, vul je dat allemaal zo in.

website_wiskunde_opgave4_uitw.png