PRIVACYVERKLARING VOOR SOLLICITANTEN

Laatste update: september 2023

Transtrend B.V. is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens die wij in het kader van de sollicitatieprocedure verkrijgen. Wij behandelen uw gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met regelgeving die op ons van toepassing is, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien u bij ons solliciteert, dan zullen wij diverse persoonsgegevens van u verzamelen, zoals uw naam, uw contactgegevens, uw sollicitatiebrief, uw CV en andere gegevens die u aan ons verstrekt. In de loop van uw sollicitatie kunnen wij ook kopieën van uw diploma’s en uw paspoort opvragen. Een individueel assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Na het succesvol doorlopen van de sollicitatieprocedure volgt een pre-employment screening, waar het verifiëren van uw achtergrond (opleiding en werkervaring) deel van uitmaken.

Wij verzamelen uw gegevens om contact met u te onderhouden, om te beoordelen of u een geschikte kandidaat bent, om een oordeel te vormen over uw betrouwbaarheid en integriteit en om te bepalen of wij u een arbeidsovereenkomst willen aanbieden. Wij doen dit omdat dit noodzakelijk is om maatregelen te kunnen nemen voorafgaand aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst of op basis van het gerechtvaardigde belang dat wij hierbij hebben, zoals hiervoor beschreven.

De gegevens die wij van u verzamelen zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure. De gegevens zullen alleen worden gedeeld met de medewerkers die betrokken zijn bij uw sollicitatieprocedure, waaronder de HR afdeling en de personen die beslissen over het al dan niet aannemen van u. Indien van toepassing, zullen wij uw relevante persoonsgegevens verstrekken aan een assessmentbureau en een bureau dat de pre-employment screening uitvoert. U wordt hier vooraf over geïnformeerd. De gegevens van deze bureaus zullen op dat moment aan u worden verstrekt. Met het bureau het bureau dat de pre-employment screening uitvoert, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Indien de sollicitatieprocedure wordt beëindigd, dan zullen uw gegevens binnen vier weken worden verwijderd. Met uw toestemming kunnen wij de gegevens tot één jaar na het beëindigen van de procedure bewaren. Mocht u bij Transtrend in dienst treden dan zullen wij uw gegevens bewaren in uw personeelsdossier.

Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens door ons, verwijzen wij naar onze algemene privacyverklaring. Hierin leest u bijvoorbeeld meer over het verwerken van uw gegevens indien u onze website of ons kantoor bezoekt en welke rechten u heeft ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Indien u vragen heeft over deze verklaring, neemt u dan contact op met onze HR afdeling via vacatures@transtrend.com of 010 453 6500.