Over ons

Transtrend

Transtrend is een vooraanstaande speler op het gebied van systematisch vermogensbeheer, gespecialiseerd in het beleggen in trends.

Transtrend. Thuis in markten.

Key facts

  • Gespecialiseerd in actief en adaptief beleggen in trends

  • Opgericht in 1991 — research sinds 1987

  • Gevestigd in Rotterdam

  • Ervaren en stabiel team van ruim 75 mensen

  • Beheerd vermogen: $AuM miljard US dollar (inclusief 'notional funds', exclusief een 'proprietary account')

Over ons

Maak kennis met ons team

Here in Rotterdam, we don’t just think outside the box... we’re happy to turn the box on its head if we need to!

Strategie

Waardevolle lessen

Een reeks bepalende gebeurtenissen die Transtrend, ons team en onze beleggingsstrategieën mede hebben gevormd.

 

Governance

Eigendomsstructuur

Transtrend is een onafhankelijk opererende volle dochteronderneming van ORIX Corporation Europe N.V., wat op zijn beurt onderdeel is van het Japanse financiële conglomeraat ORIX Corporation.

Raad van Commissarissen

Transtrend heeft een Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van Transtrends raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het bedrijf.

Standards Board for Alternative Investments

Transtrend heeft zich gecommitteerd aan de standaarden voor de alternatieve beleggingsfondsindustrie zoals opgesteld door de SBAI. De SBAI stimuleert de creatie van een raamwerk van transparantie, integriteit en goed bestuur dat de werking van de industrie bevordert, due diligence door beleggers faciliteert en openbaar beleid aanvult.

Vergunningen en registraties

Transtrend heeft de volgende vergunningen en registraties:

De Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank

Transtrend heeft in Nederland een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om als alternative investment fund manager (AIFM) op te treden. Volgens deze vergunning is Transtrend ook bevoegd om individueel vermogensbeheer aan te bieden. Transtrend staat onder toezicht van de AFM wat betreft marktgedrag en onder prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB).

National Futures Association en Commodity Futures Trading Commission

Transtrend is in de VS op grond van de Commodity Exchange Act geregistreerd als Commodity Trading Advisor (CTA) en is in die hoedanigheid lid van de National Futures Association (NFA). Transtrend is door de NFA goedgekeurd als 'swap firm'. De onderneming staat onder toezicht van de NFA en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Luxemburgse Commission de Surveillance du Secteur Financier

Transtrend treedt op als de AIFM van het Luxemburgse alternatieve beleggingsfonds Transtrend Fund Alliance (TFA). TFA en elk van zijn subfondsen zijn geregistreerd bij de Luxemburgse Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) conform deel II van de Luxemburgse wet van 2010 met betrekking tot instellingen voor collectieve beleggingen. TFA staat onder permanent toezicht van de CSSF.

Nieuws over #Bedrijf

Ontdek ons nieuwste Sustainability Report voor meer informatie over onze duurzaamheids-initiatieven

Drie Transtrend teams in de Business Estafette top 15 bij de Rotterdam Marathon 2023!

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie hebben over onze beleggingsdiensten, neem dan gerust contact op met ons Investor Relations team.
Joris Tolenaar
Joris
Tolenaar
Marc van Loo
Marc
van Loo
U kunt ons bereiken via: