Strategie

Filosofie

Onze beleggingsstrategieën worden geleid door de sporen die worden nagelaten door mensen die achter ideeën aan hollen. Dat zijn de prijzen die zij neerzetten in de markt.

Onze wereld...

...staat nooit stil. Een oude foto is onmiskenbaar een oude foto. Wat we dagelijks doen, wat we dagelijks gebruiken en waar we vandaag waarde aan hechten, is niet hetzelfde als wat we deden, gebruikten en waardeerden in het verleden.

Het begint altijd met een idee. Het idee om koffiebonen te branden om er een oppeppend drankje van te maken. Het idee om wagens over een ijzeren spoor te laten rijden. Het idee om computers met elkaar te verbinden tot een internet. Het idee om wind te benutten als een schone energiebron. Of het idee dat windmolens de horizon vervuilen. Het idee dat landen hun welvaart verhogen door samen te werken, hun grenzen te openen en een betaalmiddel te delen. Of het idee de grens te sluiten om bedreigingen buiten te sluiten.

Het is allemaal slechts een idee. Het heeft allemaal geen enkele impact, zolang niemand het koopt, niemand het gebruikt, niemand er voor stemt. Maar telkens als mensen achter een idee aan gaan hollen, verandert de wereld. Onze wereld wordt gekneed door mensen die achter ideeën aan hollen.

Windmolen_zon_largeimage.jpg

Onze markten worden voortgestuwd door mensen die achter ideeën aan hollen.

Onze markten...

...zijn de ontmoetingsplaats van vraag en aanbod. Waar mensen die wat willen kopen mensen treffen die wat willen verkopen. Sommige mensen kopen om in hun ogenblikkelijke behoefte te voorzien. Anderen verkopen om hun aanbod ogenblikkelijk van de hand te doen. Sommige mensen kopen of verkopen om marktrisico over te dragen. Andere kopen of verkopen om marktrisico op zich te nemen, inspelend op verwachte vraag en verwacht aanbod. Onze markten zijn in een voortdurende zoektocht naar evenwicht.

Maar een gevonden evenwicht houdt zelden stand. Telkens weer spelen er factoren die de vraag of het aanbod kortstondig verstoren. En belangrijker nog, de achter ideeën aan hollende mensen creëren nieuwe behoeftes en nieuw aanbod. Onze markten worden voortgestuwd door mensen die achter ideeën aan hollen.

Onze beleggingsstrategieën...

...schipperen op de golven van vraag en aanbod. Als beleggers zijn we in de markt om risico op ons te nemen. We beseffen dat dit alleen loont wanneer we onze posities voortdurend manoeuvreren in de richting waar de komende vraag en het komende aanbod elkaar gaan treffen. Maar hoe groot die komende vraag en aanbod zijn, dat kunnen wij niet voorzien. Wij net zomin als ieder ander. Wat is ons kompas?

Beseffende dat onze wereld verandert, gaan we er niet vanuit dat de markt zal terugkeren naar een eerder bereikt evenwicht. We onderkennen de invloed van ideeën. Hoewel we van tijd tot tijd een duidelijke mening hebben over bepaalde ideeën, realiseren we ons dat onze mening er niet toe doet. De drijvende kracht wordt geleverd door de mensen die achter een idee aan hollen. Proberen die kracht te weerstaan gaat niet lonen. In onze beleggingen respecteren we deze kracht. Daarom worden onze beleggingsstrategieën geleid door de sporen die worden nagelaten door mensen die achter ideeën aan hollen. Dat zijn de prijzen die zij neerzetten in de markt.

History doesn't repeat itself, but it does rhyme.

Toegedicht aan Mark Twain
Strategie

Diversified Trend Program

Ons Diversified Trend Program is een actief en adaptief beleggingsprogramma, live handelend sinds juni 1992.

Duurzaamheid

Verantwoord beleggen

Wij willen bijdragen aan goed functionerende, goed georganiseerde en betrouwbare markten.

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie hebben over onze beleggingsdiensten, neem dan gerust contact op met ons Investor Relations team.
Marc van Loo
Marc
van Loo
André Honig
André
Honig
U kunt ons bereiken via: