Fondsen

Transtrend Fund Alliance

Een reeks op maat gemaakte subfondsen voor zowel institutionele als particuliere beleggers.

Transtrend Fund Alliance

Transtrend Fund Alliance (TFA) is een Luxemburgs paraplufonds dat beleggers via diverse subfondsen toegang biedt tot Transtrends Diversified Trend Program (DTP). Het papaplufonds omvat twee OmniTrend subfondsen gericht op institutionele beleggers en het MultiTrend subfonds voor particuliere beleggers.

TFA staat onder permanent toezicht van de Luxemburgse toezichthouder CSSF. Transtrend is aangesteld als de Alternative Investment Fund Manager (AIFM) van TFA.

Beleggingsdoelstelling

Het doel van de fondsen is het behalen van lange-termijnkapitaalgroei onder toepassing van een solide risicobeheer. De fondsen zijn gericht op het behalen van absolute rendementen. Dit betekent dat op geen enkele wijze een benchmark wordt gevolgd.

De OmniTrend en MultiTrend fondsen bieden toegang tot DTP in verschillende basisvaluta en risicoprofielen.

Fondskenmerken – OmniTrend

Het OmniTrend fonds belegt volgens het Enhanced Risk profiel van DTP. Het OmniTrend Plus fonds past daarbij nog een leverage factor van 1,5 toe, waarmee het risicoprofiel van dit fonds 1,5 maal zo hoog ligt als dat van het Enhanced Risk profiel van DTP.

De fondsen richten zich op institutionele beleggers en bieden maandelijkse liquiditeit.

OmniTrend

Klasse: EUR

Startdatum: maart 2021

ISIN: LU2306944195

Bloomberg: OMNITRE

Risicoprofiel: 1 x het Enhanced Risk profiel van DTP

Minimum instap: EUR 1M

OmniTrend

Klasse: USD

Startdatum: december 2005

ISIN: LU0210663620

Bloomberg: OMNIUSD

Risicoprofiel: 1 x het Enhanced Risk profiel van DTP

Minimum instap: USD 1M

OmniTrend

Klasse: CC USD

Startdatum: juni 2024

ISIN: LU2799496174

Bloomberg: TRNDCCU

Risicoprofiel: 1 x het Enhanced Risk profiel van DTP

Minimum instap: USD 200M, 1YR lock-up

OmniTrend Plus

Klasse: EUR

Startdatum: april 2005

ISIN: LU0210665088

Bloomberg: OMNPEUR

Risicoprofiel: 1,5 x het Enhanced Risk profiel van DTP

Minimum instap: EUR 1M

OmniTrend Plus

Klasse: USD

Startdatum: oktober 2020

ISIN: LU2219366809

Bloomberg: OMNPLSU

Risicoprofiel: 1,5 x het Enhanced Risk profiel van DTP

Minimum instap: USD 1M

OmniTrend
OmniTrend
OmniTrend
OmniTrend Plus
OmniTrend Plus

Klasse: EUR

Klasse: USD

Klasse: CC USD

Klasse: EUR

Klasse: USD

Startdatum: maart 2021

Startdatum: december 2005

Startdatum: juni 2024

Startdatum: april 2005

Startdatum: oktober 2020

ISIN: LU2306944195

ISIN: LU0210663620

ISIN: LU2799496174

ISIN: LU0210665088

ISIN: LU2219366809

Bloomberg: OMNITRE

Bloomberg: OMNIUSD

Bloomberg: TRNDCCU

Bloomberg: OMNPEUR

Bloomberg: OMNPLSU

Risicoprofiel: 1 x het Enhanced Risk profiel van DTP

Risicoprofiel: 1 x het Enhanced Risk profiel van DTP

Risicoprofiel: 1 x het Enhanced Risk profiel van DTP

Risicoprofiel: 1,5 x het Enhanced Risk profiel van DTP

Risicoprofiel: 1,5 x het Enhanced Risk profiel van DTP

Minimum instap: EUR 1M

Minimum instap: USD 1M

Minimum instap: USD 200M, 1YR lock-up

Minimum instap: EUR 1M

Minimum instap: USD 1M

Fondskenmerken – MultiTrend

MultiTrend belegt volgens het Standard Risk profiel van DTP, tegen dubbele leverage. Dat wil zeggen dat het risicoprofiel van MultiTrend twee maal zo hoog is als dat van het Standard Risk profiel, omdat de grootte van de participatie van MultiTrend in dit profiel van DTP tweemaal de netto waarde van het fonds bedraagt.

MultiTrend richt zich op particuliere beleggers en biedt maandelijkse liquiditeit.

MultiTrend

Klasse: EUR

Startdatum: mei 2005

ISIN: LU0211716203

Bloomberg: MTRENDB

Risicoprofiel: 2 x het Standard Risk profiel van DTP

Minimum instap: EUR 250k

MultiTrend

Klasse: EUR

Startdatum: mei 2005

ISIN: LU0211716203

Bloomberg: MTRENDB

Risicoprofiel: 2 x het Standard Risk profiel van DTP

Minimum instap: EUR 250k

Download het essentiële-informatiedocument behorende bij MultiTrend:

Lees ook de informatie van de AFM over het essentiële-informatiedocument.

AFM_5.png

Downloads

  • (Half)jaarrapporten TFA

  • Aankondigingen TFA

  • Privacy statement TFA

  • EID – Supplement MultiTrend

  • EID – Historische prestatiescenario's MultiTrend

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over de MultiTrend en OmniTrend fondsen, hun rendementshistorie en fondsdocumenten zoals het prospectus kunt u contact opnemen met ons Investor Relations team.

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie hebben over onze beleggingsdiensten, neem dan gerust contact op met ons Investor Relations team.
André Honig
André
Honig
Marc van Loo
Marc
van Loo
U kunt ons bereiken via: