PRIVACYVERKLARING

Laatste update: september 2018

Deze verklaring beschrijft hoe Transtrend B.V. (“wij”) uw persoonsgegevens verwerkt.

Het begrip ‘persoonsgegevens’ omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. Het omvat bijvoorbeeld om uw naam, uw contactgegevens, uw geboortedatum, informatie van uw paspoort, foto- of videobeelden, communicatiebestanden en, in het kader van de diensten die wij u aanbieden, enige andere informatie die wij juridisch verplicht zijn om te verzamelen van u in het kader van onze customer due diligence.

Wij behandelen uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met regelgeving die op ons van toepassing is, waaronder de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het veilig bewaren van uw persoonsgegevens is één van onze belangrijkste verantwoordelijkheden. Wij onderhouden fysieke, technische, elektronische, procedurele en organisatorische waarborgen en veiligheidsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke, onrechtmatige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking of toegang. Onze medewerkers zijn gebonden aan intern beleid dat vereist dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Sectie A van deze verklaring beschrijft het gebruik van onze website, inclusief het verwerken van persoonsgegevens daaraan gerelateerd, en het gebruik van cookies. In sectie B kunt u meer lezen over het verwerken van persoonsgegevens, anders dan via het gebruik van onze website. Sectie C geeft meer informatie over verzoeken die u kunt hebben met betrekking tot uw persoonsgegevens, zoals inzage in en het wissen van gegevens. De overige secties geven meer informatie over klachten en wijzigingen van deze verklaring. In sectie F vindt u onze contactgegevens.

A. GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

Bij uw bezoek aan onze website worden er verschillende gegevens geregistreerd. Denk hierbij aan het type connectie, de browser die u gebruikt en het operating system van uw computer, uw IP-adres en, indien relevant, de gegevens die u invult op een van de formulieren op onze website. Sommige van deze gegevens kunnen persoonsgegevens bevatten, zoals in meer detail beschreven hieronder.

1. IP-adres

Bij uw bezoek aan onze website wordt uw IP-adres automatisch opgeslagen. Op basis van uw IP-adres kan informatie worden verkregen over de locatie waarvandaan de website wordt bezocht. Indien u bijvoorbeeld onze website vanaf uw werklocatie bezoekt, dan zal het IP-adres van uw werkgever geïdentificeerd worden. Indien u onze website vanaf uw thuiscomputer bezoekt, dan zal dit het IP-adres van uw thuiscomputer zijn.

Onze website wordt beheerd door een externe dienstverlener. Deze dienstverlener heeft toegang tot uw IP-adres. Wij hebben de mogelijkheid om uw IP-adres op te vragen bij deze partij. Wij zullen alleen een verzoek daartoe doen in het geval van een (beveiligings)incident. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met de externe dienstverlener van de website. Indien u meer informatie wilt ontvangen over deze partij, neemt u dan contact met ons op.

Onze website wordt gehost door een externe cloud provider. Deze cloud provider heeft toegang tot uw IP-adres. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met de cloud provider. Indien u meer informatie wilt over de cloud provider, neemt u dan contact met ons op.

Het gebruik van deze website wordt gemonitord en geanalyseerd. In deze analyse wordt uw IP-adres gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden en een indicatie van uw locatie in de analyse te betrekken. Deze analyse is voor ons alleen op geaggregeerde en/of anonieme basis beschikbaar. Voor deze analyse wordt gebruik gemaakt van de “Analytics” dienst van Google en van de diensten van Hotjar. Wij verwijzen naar hetgeen wij hierover in de paragraaf ‘analytische cookies’ hebben opgenomen.

YouTube kan de beschikking krijgen over uw IP-adres indien u een pagina op onze website bezoekt waarin de YouTube plug-in is geïntegreerd. LinkedIn en Twitter kunnen ook de beschikking krijgen over uw IP-adres indien u klikt op de buttons van deze partijen die wij op onze website hebben opgenomen. Wij verwijzen naar hetgeen wij in de paragraaf ‘cookies van derde partijen en hyperlinks’ hebben opgenomen.

2. Contactformulier en aanmelden voor nieuwsbrieven

Indien u uw gegevens invult op het daarvoor ingerichte contactformulier op deze website, dan zullen wij deze gegevens gebruiken om contact met u op te nemen en, indien relevant, contact met u te onderhouden en u de informatie te verschaffen die u wenst (in dit geval verwijzen wij naar de paragraaf ‘cliënten’ of ‘overige contacten’). Indien u zich aanmeldt voor het ontvangen van updates en nieuwsbrieven via het daarvoor ingerichte formulier, dan zullen wij deze gegevens verwerken voor dit doeleinde.

Wij verwerken uw gegevens met uw toestemming, die u heeft gegeven bij het invullen en het verzenden van het betreffende formulier. U kunt uw toestemming altijd intrekken en u kunt zich altijd uitschrijven door contact met ons op te nemen of door te reageren op één van de e-mails die u van ons ontvangt.

Wij zullen uw gegevens bewaren totdat u uw toestemming intrekt of zo lang als nodig is om contact met u te onderhouden.

3. Gebruik van cookies

Een cookie is een bestand dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden door ons gebruikt om gegevens op te slaan die gelinkt zijn aan het gebruik van onze website. Deze gegevens kunnen bij een bezoek aan onze website door ons gelezen en geschreven worden. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies.

3.1 Functionele cookies

Functionele cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de website goed werkt. Deze website maakt gebruik van sessie cookies en permanente cookies. Permanente cookies worden voor een langere periode bewaard. Sessie cookies worden verwijderd indien u uw internetbrowser afsluit. Met behulp van cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek aan onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Wanneer u bijvoorbeeld toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies of wanneer u uw taalvoorkeur heeft ingesteld dan kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen. U kunt de cookies verwijderen via de instellingen van uw browser.

3.2 Analytische cookies

Aan de hand van analytische cookies kunnen wij het gebruik van onze website analyseren. Dit stelt ons in staat om de website te verbeteren, waarmee het gebruik voor u aangenamer wordt en het makkelijker wordt de informatie die u zoekt te vinden. Aan de hand van deze cookies, kunnen wij bijvoorbeeld informatie verzamelen over het aantal bezoekers of populaire pagina’s en onderwerpen. Hiervoor maken wij gebruik van de “Analytics” dienst van Google en van Hotjar.

Google Analytics

Via onze website, als onderdeel van de “Analytics” dienst van Google, wordt een cookie geplaatst van Google. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd voordat deze door Google wordt verwerkt en ter beschikking wordt gesteld aan ons. Uw IP-adres wordt deels gemaskeerd en niet in zijn geheel verwerkt. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google heeft zich gecommitteerd aan de Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de “Analytics” cookies.

Hotjar

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Hotjar, een website service analyse tool. Wij gebruiken deze dienst om inzicht te verkrijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die Hotjar verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd voordat deze door Hotjar wordt verwerkt en ter beschikking wordt gesteld. Uw IP-adres wordt niet door Hotjar opgeslagen. Hotjar kan gegevens aan derden verschaffen indien Hotjar hiertoe wettelijk wordt verplicht. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Hotjar.

3.3 Cookies van derde partijen en hyperlinks

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale netwerken zoals LinkedIn en Twitter. Deze buttons bevatten hyperlinks naar de betreffende sociale netwerken. Deze buttons plaatsen geen cookies bij uw bezoek aan onze website. Leest u de privacy- of cookieverklaring van LinkedIn en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) voor meer informatie over hun gebruik van cookies en wat zij met uw gegevens doen indien u deze websites bezoekt.

Op onze website kunnen hyperlinks zijn opgenomen naar websites van derde partijen. Door op een hyperlink te klikken gaat u naar een externe website. Het kan zijn dat deze website gebruik maakt van cookies. Leest u de privacy- of cookieverklaring van de betreffende website om meer te weten te komen over het gebruik van cookies en het verwerken van eventuele persoonsgegevens door de betreffende website.

Onze website bevat een YouTube plug-in. Deze plug-in werkt door middel van een stukje code die van YouTube zelf afkomstig is. Deze code plaatst geen cookies.

B. VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De onderstaande paragrafen beschrijven het verwerken van persoonsgegevens door ons, anders dan via het gebruik van deze website. Indien u een (potentiële) cliënt van ons bent, dan verwijzen wij naar de eerste paragraaf. Indien u een ander contact van ons bent, bijvoorbeeld een dienstverlener, dan verwijzen wij naar de tweede paragraaf. De derde paragraaf geeft een link naar onze privacyverklaring voor sollicitanten. Wij verwijzen naar paragrafen 4, 5 en 6 voor informatie over het opnemen van communicatie, het bezoek aan ons kantoor en de doorgifte van gegevens aan derden.

1. Cliënten

Wij verwerken gegevens van onze particuliere en institutionele cliënten en potentiële cliënten, inclusief gegevens van contactpersonen, medewerkers, vertegenwoordigers, directeuren, aandeelhouders, uiteindelijke belanghebbenden en andere gerelateerde personen.

Bent u een (potentiële) cliënt van ons, dan verwijzen wij u graag naar de eerste paragraaf van sectie B in ons Engelstalige privacy statement op onze website voor meer informatie.

Bent u een (potentiële) belegger in één van de MultiTrend of OmniTrend sub-fondsen van Transtrend Fund Alliance (TFA), dan verwijzen wij u graag naar TFA’s privacy statement voor meer informatie.

2. Overige contacten

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken van (potentiële) dienstverleners, dienstverleners van onze cliënten, leveranciers, overige contacten en, indien van toepassing, hun vertegenwoordigers en medewerkers. Persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn bijvoorbeeld uw naam, geslacht, contactgegevens, titel of positie, en enige andere informatie die u aan ons heeft gegeven tijdens onze gesprekken, afspraken, via e-mail of via enige andere weg. Persoonsgegevens kunnen ook opgenomen zijn in materiaal dat u aan ons heeft verstrekt, en in documenten, zoals contracten en lijsten met tekeningsbevoegde personen. Wij kunnen uw gegevens opslaan in een door ons ontworpen contact management systeem.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om contact met u te onderhouden om bijvoorbeeld uw diensten af te kunnen nemen, uw producten te kopen of om onze cliënten van dienst te zijn, en voor relatiebeheer doeleinden. E-mails, contracten en gerelateerde documenten worden opgeslagen om gemaakte afspraken met u of uw bedrijf na te kunnen gaan. Op uw verzoek kunnen wij uw contactgegevens ook gebruiken om u te voorzien van updates en nieuwsbrieven over ons en onze diensten.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigde belang dat wij daarbij hebben. Het verwerken kan ook noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten. Indien wij u updates en nieuwsbrieven versturen, dan kan dit gebaseerd zijn op uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken en u kunt zich altijd uitschrijven door contact met ons op te nemen of te reageren op één van de e-mails die u van ons ontvangt.

Wij zullen uw gegevens opslaan zolang als noodzakelijk binnen de context van onze relatie. Contracten en gerelateerde documenten zullen in ons dossier bewaard blijven zolang als dat nodig is om daadwerkelijke of potentiële juridische claims te kunnen uitoefenen of verdedigen. Gegevens kunnen gearchiveerd worden of als back-up worden opgeslagen.

Wij verwijzen naar de onderstaande paragrafen 4, 5 en 6 voor informatie over het opnemen van communicatie, het bezoek aan ons kantoor en de doorgifte van gegevens aan derden.

3. Sollicitanten

Persoonsgegevens van sollicitanten worden verwerkt in overeenstemming met onze privacyverklaring voor sollicitanten.

4. Opnemen van communicatie

Wij kunnen communicatie, waaronder telefoongesprekken en communicatie via welke andere weg dan ook, opnemen. Wij nemen verschillende telefoonlijnen op, waaronder die van onze traders en van ons Investor Relations team. Wij doen dat om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Op grond van regelgeving die op ons van toepassing is, moeten wij onder andere communicatie die resulteert in transacties opnemen. Communicatie wordt ook opgenomen met ons gerechtvaardigd belang; communicatie kan dienen als bewijs van transacties of hiermee verband houdende zaken in het geval van onenigheid, om gemaakte afspraken na te kunnen gaan, en voor het opsporen en voorkomen van fraude.

Communicatiebestanden worden bewaard voor een periode van vijf jaar of, op verzoek van een toezichthouder, zeven jaar vanaf het moment van de opname. Communicatiebestanden, anders dan telefoongesprekken, kunnen gearchiveerd worden of als back-up worden opgeslagen.

5. Bezoek aan ons kantoor

Bij uw bezoek aan ons kantoor worden er videobeelden van u opgenomen door beveiligingscamera’s. Wij nemen deze gegevens op met het gerechtvaardigd belang om ons kantoor te beveiligen en de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers te kunnen garanderen.

Opnames van beveiligingscamera’s worden bewaard voor een periode van vier weken na de opname, of tot nadat een geconstateerd incident is afgehandeld.

6. Doorgifte aan derden

In aanvulling op wat hierboven is geschreven met betrekking tot specifieke doorgiften van gegevens, kunnen wij ook gegevens delen met andere entiteiten in onze groep, professionele adviseurs en auditors, voor zover noodzakelijk. Zulke partijen zijn onderworpen aan verplichtingen die vertrouwelijkheid waarborgen. Indien mogelijk en gepast, zullen wij persoonsgegevens anonimiseren.

Wij kunnen ook gegevens doorsturen aan een rechter, overheidsinstelling of aan toezichthoudende autoriteiten, op hun (bevoegd) verzoek, wanneer dit verplicht zou zijn op grond van regelgeving die op ons van toepassing is of op grond van een gerechtelijk bevel. In een dergelijk geval zullen wij u daarvan op voorhand op de hoogte te stellen, voor zover wij gerechtigd zijn om dit te doen.

Wij moeten mogelijk gegevens delen met partijen die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en die niet erkend zijn als landen die een passend niveau van bescherming bieden in overeenstemming met EER standaarden wat betreft het beschermen van uw persoonsgegevens. Wij zullen maatregelen nemen om een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te garanderen. In het bijzonder kan het zo zijn dat wij gegevens moeten delen met entiteiten binnen de groep waar wij toe behoren, met kantoren over de hele wereld. Hiertoe zijn wij een intra-groep data transfer agreement aangegaan waarin wij standaardbepalingen ten aanzien van het beschermen van persoonsgegevens hebben opgenomen. Indien u meer informatie wilt ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

C. VERZOEKEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

U kunt contact met ons opnemen indien u één van de volgende verzoeken heeft:

- Inzage in uw persoonsgegevens: indien u dit wenst, dan kunnen wij u een overzicht geven van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

- Rectificatie: u kunt ons verzoeken om onjuiste persoonsgegevens van u te laten corrigeren.

- Wissen: u kunt ons verzoeken om persoonsgegevens die wij van u bezitten te wissen.

- Beperking van de verwerking: in bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken of wij het verwerken van uw persoonsgegevens kunnen beperken.

- Overdraagbaarheid van gegevens: in bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens die u eerder aan ons heeft gegeven in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te versturen. U kunt ons verzoeken om deze gegevens over te dragen aan een andere partij.

In principe zullen wij opvolging geven aan uw verzoek tenzij er omstandigheden zijn waardoor dat niet kan. Wij mogen bijvoorbeeld uw gegevens niet wissen indien wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te bewaren. Er kan ook informatie achterblijven die wij niet kunnen verwijderen.

Indien u één van de bovengenoemde verzoeken wilt indienen, dan kunt u contact met ons opnemen via info@transtrend.com of 010 453 6510. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand, reageren op uw verzoek.

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, stuur u dan een kopie van de cookie in kwestie mee. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

D. KLACHTEN

Indien u een klacht heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij verwijzen hiervoor naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

E. WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast zonder dat hiervan een melding aan u persoonlijk wordt gedaan. Het blijven gebruiken van onze diensten (of het ons blijven verstrekken van persoonsgegevens aan ons) bevestigt uw acceptatie van de aangepaste verklaring.

F. CONTACT

Voor meer informatie over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via info@transtrend.com of 010 453 6510. U kunt ook uw gebruikelijke contactpersoon benaderen.