PRIVACYVERKLARING

Laatste update: september 2023

Deze verklaring beschrijft hoe wij, Transtrend B.V., uw persoonsgegevens verwerken.

Het begrip ‘persoonsgegevens’ omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. Het omvat bijvoorbeeld uw naam, uw contactgegevens, uw geboortedatum, informatie van uw paspoort, foto- of videobeelden, communicatiebestanden en enige andere informatie over u.

Wij behandelen uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met regelgeving die op ons van toepassing is, waaronder de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het veilig bewaren van uw persoonsgegevens is een belangrijke verantwoordelijkheid van ons. Wij onderhouden fysieke, technische, elektronische, procedurele en organisatorische waarborgen en veiligheidsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde, onrechtmatige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking of toegang. Onze medewerkers zijn gebonden aan intern beleid dat vereist dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Sectie A van deze verklaring beschrijft het gebruik van onze website en het gebruik van cookies, inclusief het daaraan gerelateerde verwerken van persoonsgegevens. Sectie B geeft meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, anders dan via het gebruik van onze website. Het bevat informatie voor en/of over (potentiële) klanten, andere contacten van ons, KYC gegevens, scholieren, sollicitanten, het opnemen van communicatie, het bezoek aan ons kantoor, de doorgifte van gegevens aan derden en de doorgifte van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Sectie C geeft meer informatie over de rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. In sectie D vindt u onze contactgegevens.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast zonder dat wij dit aan u melden. Het blijven gebruiken van onze diensten (inclusief het gebruik van onze website) of het ons blijven verstrekken van persoonsgegevens aan ons bevestigt uw acceptatie van de aangepaste verklaring.

A. GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

Bij uw bezoek aan onze website worden er verschillende gegevens geregistreerd. Denk hierbij aan het type connectie, de browser die u gebruikt, het operating system van uw computer, uw IP-adres en, indien relevant, uw e-mailadres indien u zich aanmeldt voor onze mailinglijst. Sommige van deze gegevens kunnen persoonsgegevens bevatten, zoals hieronder in meer detail beschreven.

1. IP-adres

Bij uw bezoek aan onze website wordt uw IP-adres automatisch opgeslagen. Op basis van uw IP-adres kan informatie worden verkregen over de locatie waarvandaan de website wordt bezocht. Indien u bijvoorbeeld onze website vanaf uw werklocatie bezoekt, dan zal het IP-adres van uw werkgever geïdentificeerd worden. Indien u onze website vanaf uw thuiscomputer bezoekt, dan zal dit het IP-adres van uw thuiscomputer zijn.

Onze website wordt beheerd door een externe dienstverlener. Deze dienstverlener heeft toegang tot uw IP-adres. Wij hebben de mogelijkheid om uw IP-adres op te vragen bij deze partij. Wij zullen alleen een verzoek daartoe doen in het geval van een (beveiligings)incident. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met de dienstverlener van de website. Indien u meer informatie wilt ontvangen over deze partij, neemt u dan contact met ons op.

Onze website wordt gehost door een externe cloud provider. Deze cloud provider heeft toegang tot uw IP-adres. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met de cloud provider. Indien u meer informatie wilt ontvangen over de cloud provider, neemt u dan contact met ons op.

Het gebruik van deze website wordt gemonitord en geanalyseerd. In deze analyse wordt uw IP-adres gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden en een indicatie van uw locatie in de analyse te betrekken. Deze analyse is voor ons alleen op geaggregeerde en/of anonieme basis beschikbaar. Voor deze analyse wordt gebruik gemaakt van de “Analytics” dienst van Google. Wij verwijzen naar hetgeen wij hierover in paragraaf 3.2 ‘analytische cookies’ hebben opgenomen.

YouTube kan de beschikking krijgen over uw IP-adres indien u een pagina op onze website bezoekt waarin de YouTube plug-in is geïntegreerd. LinkedIn en Twitter kunnen ook de beschikking krijgen over uw IP-adres indien u klikt op de buttons van deze partijen die wij op onze website hebben opgenomen. Wij verwijzen naar hetgeen wij in paragraaf 3.3 ‘cookies van derde partijen en hyperlinks’ hebben opgenomen.

2. Aanmelden voor onze mailinglijst

Indien u zich aanmeldt voor onze mailinglijst door het versturen van uw e-mailadres via het daarvoor bestemde veld op onze website en vervolgens uw aanmelding bevestigt, dan zullen wij uw gegevens verwerken voor dit doeleinde. U ontvangt maandelijkse en incidentele updates over ons bedrijf, onze diensten en rendementen. U kunt uw toestemming altijd intrekken en u kunt zich altijd uitschrijven door contact met ons op te nemen of door gebruik te maken van de ‘opt-out’ mogelijkheid die is opgenomen onderaan elke mailing. Wij zullen uw gegevens bewaren totdat u uw toestemming intrekt of zo lang als nodig is om contact met u te onderhouden.

3. Gebruik van cookies

Een cookie is een bestand dat met een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden door ons gebruikt om gegevens op te slaan die gelinkt zijn aan het gebruik van onze website. Deze gegevens kunnen bij een bezoek aan onze website door ons gelezen en geschreven worden. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden met behulp van de ‘Help’ functie van uw browser.

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies.

3.1 Functionele cookies

Functionele cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat een website goed werkt. Onze website maakt gebruik van sessie cookies en permanente cookies. Permanente cookies worden voor een langere periode bewaard. Sessie cookies worden verwijderd zodra u uw internetbrowser afsluit. Met behulp van cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek aan onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Wanneer u bijvoorbeeld toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies of wanneer u uw taalvoorkeur heeft ingesteld dan kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. U kunt de cookies verwijderen via de instellingen van uw browser.

3.2 Analytische cookies

Aan de hand van analytische cookies kunnen wij het gebruik van onze website analyseren. Dit stelt ons in staat om de website te verbeteren, zodat het gebruik voor u aangenamer wordt en het makkelijker wordt de informatie die u zoekt te vinden. Aan de hand van deze cookies kunnen wij bijvoorbeeld informatie verzamelen over het aantal bezoekers of populaire pagina’s en onderwerpen. Hiervoor maken wij gebruik van de “Analytics” dienst van Google.

Via onze website, als onderdeel van de “Analytics” dienst van Google, wordt een cookie geplaatst van Google. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en om relevante rapportages te verkrijgen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd voordat deze door Google wordt verwerkt en ter beschikking wordt gesteld aan ons. Uw IP-adres wordt deels gemaskeerd en wordt niet in zijn geheel verwerkt. Google kan de gegevens opslaan op haar servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU-U.S. Data Privacy Framework en garandeert een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de “Analytics” cookies.

3.3 Cookies van derde partijen en hyperlinks

Onze website maakt geen gebruik van cookies van derde partijen.

Op onze website zijn wel buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale netwerken zoals LinkedIn en Twitter. Deze buttons bevatten hyperlinks naar de betreffende sociale netwerken en plaatsen geen cookies bij uw bezoek aan onze website. Leest u de privacy- of cookieverklaring van LinkedIn en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) voor meer informatie over hun gebruik van cookies en wat zij met uw gegevens doen indien u deze websites bezoekt.

Op onze website kunnen hyperlinks zijn opgenomen naar websites van derde partijen. Door op een hyperlink te klikken gaat u naar een externe website. Het kan zijn dat deze website gebruik maakt van cookies. Leest u de privacy- of cookieverklaring van de betreffende website om meer te weten te komen over het gebruik van cookies en het verwerken van eventuele persoonsgegevens door de betreffende website.

Onze website bevat YouTube plug-ins. Deze plug-ins werken door middel van code die van YouTube zelf afkomstig is. Deze code plaatst geen cookies.

B. VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De onderstaande paragrafen beschrijven het verwerken van uw persoonsgegevens door ons, anders dan via het gebruik van deze website. Het bevat informatie voor en/of over (1) (potentiële) klanten, (2) andere contacten van ons, (3) KYC gegevens, (4) scholieren of anderen personen die contact met ons opnemen naar aanleiding van onze oproep op de wiskunde pagina op onze website, (5) sollicitanten, (6) het opnemen van communicatie, (7) het bezoek aan ons kantoor, (8) de doorgifte van gegevens aan derden en (9) de doorgifte van gegevens buiten de EER. Wij verwijzen u naar de relevante paragrafen.

1. Klanten en potentiële klanten

Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten en potentiële klanten, inclusief persoonsgegevens van medewerkers, directeuren, vertegenwoordigers en andere gerelateerde personen van onze (potentiële) institutionele klanten.

Bent u een (potentiële) belegger in MultiTrend of in één van de OmniTrend sub-fondsen van Transtrend Fund Alliance (TFA), dan verwijzen wij u graag naar TFA’s privacy statement voor meer informatie. Bent u een (potentiële) belegger in RoTrend Diversified Fund, dan verwijzen wij u graag naar RoTrend Diversified Fund’s privacy statement voor meer informatie.

Wij kunnen persoonsgegevens van u verwerken, zoals uw naam, geslacht, (bedrijfs)contactgegevens, titel of positie, en enige andere informatie die u aan ons heeft gegeven tijdens onze gesprekken, afspraken, via e-mail of op enige andere manier. Persoonsgegevens kunnen ook zijn opgenomen in materiaal of in documenten die u aan ons heeft verstrekt of met ons heeft afgesloten, zoals marketing materiaal, lijsten met tekeningsbevoegde personen, contracten en gerelateerde documenten. We kunnen ook gegevens verwerken in het kader van onze ‘customer due diligence’; wij verwijzen naar paragraaf 3 beneden voor een nadere toelichting. Wij verwerken deze gegevens om contact met u te onderhouden, om u onze diensten te kunnen verlenen, om de kwaliteit van onze dienstverlening en onze relatie met u te onderhouden en te optimaliseren, om u van relevante informatie over uw belegging(en) te voorzien, om u updates over ons, onze diensten en rendementen te verschaffen, om u andere informatie die interessant voor u kan zijn te verschaffen en voor het vastleggen en nagaan van afspraken die gemaakt zijn met u of uw bedrijf.

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor het aangaan en/of het uitvoeren van een overeenkomst met u, of op basis van een gerechtvaardigd belang dat wij hebben, zoals hierboven beschreven. Indien wij u updates versturen, dan kan dit gebaseerd zijn op uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken en u kunt zich altijd uitschrijven door contact met ons op te nemen of door gebruik te maken van de ‘opt-out’ mogelijkheid die is opgenomen onderaan elke mailing.

Wij zullen uw gegevens opslaan zolang als dat noodzakelijk is binnen de context van onze relatie. Contracten en gerelateerde documenten zullen in ons dossier bewaard blijven zolang als dat nodig is om daadwerkelijke of potentiële juridische claims te kunnen uitoefenen of verdedigen. Gegevens kunnen gearchiveerd worden of als back-up worden opgeslagen.

2. Overige contacten

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken van (potentiële) dienstverleners, dienstverleners van onze klanten, leveranciers, overige contacten en, indien van toepassing, hun vertegenwoordigers en medewerkers. Persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn bijvoorbeeld uw naam, geslacht, contactgegevens, titel of positie, en enige andere informatie die u aan ons heeft gegeven tijdens onze gesprekken, afspraken, via e-mail of op enige andere manier. Persoonsgegevens kunnen ook opgenomen zijn in materiaal of in documenten die u aan ons heeft verstrekt of met ons heeft afgesloten, zoals marketing materiaal, lijsten met tekeningsbevoegde personen, contracten en gerelateerde documenten. We kunnen ook gegevens verwerken in het kader van onze ‘service provider due diligence’; wij verwijzen naar paragraaf 3 beneden voor een nadere toelichting. Wij verwerken deze gegevens om contact met u te onderhouden om bijvoorbeeld uw diensten af te kunnen nemen of uw producten te kopen, om onze klanten van dienst te zijn, om due diligence uit te voeren, voor relatiebeheer doeleinden en om afspraken vast te leggen en na te kunnen gaan. Op uw verzoek kunnen wij uw contactgegevens ook gebruiken om u te voorzien van updates over ons en onze diensten.

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor het aangaan en/of het uitvoeren van een overeenkomst met u, of op basis van een gerechtvaardigd belang dat wij hebben, zoals hierboven beschreven. Indien wij u updates versturen, dan kan dit gebaseerd zijn op uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken en u kunt zich altijd uitschrijven door contact met ons op te nemen of door gebruik te maken van de ‘opt-out’ mogelijkheid die is opgenomen onderaan elke mailing.

Wij zullen uw gegevens opslaan zolang als dat noodzakelijk is binnen de context van onze relatie. Contracten en gerelateerde documenten zullen in ons dossier bewaard blijven zolang als dat nodig is om daadwerkelijke of potentiële juridische claims te kunnen uitoefenen of verdedigen. Gegevens kunnen gearchiveerd worden of als back-up worden opgeslagen.

3. KYC gegevens

Op grond van toepasselijke regelgeving op het gebied van het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme, voeren wij due diligence uit voordat wij onze diensten aan klanten aanbieden of bepaalde diensten van onze dienstverleners afnemen. Wij moeten de due diligence met een bevredigend resultaat afronden voordat wij een contract aangaan en periodiek herhalen gedurende onze relatie met klanten en dienstverleners. Op grond van de due diligence verzamelen wij gegevens van onze (potentiële) klanten en dienstverleners, mogelijk inclusief gegevens van werknemers, directeuren, vertegenwoordigers, aandeelhouders, uiteindelijke belanghebbenden en andere gerelateerde personen (“KYC gegevens”). KYC gegevens kunnen persoonsgegevens bevatten, zoals uw volledige naam, geboorteplaats, geboortedatum, nationaliteit, thuisadres, verblijfsplaats, een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs, informatie over uw registraties bij toezichthoudende instanties, informatie over sancties en (strafrechtelijke of toezichtrechtelijke) onderzoeken waar u (mogelijk) aan onderworpen bent, en informatie over de herkomst van uw middelen en vermogen. Er kunnen ook persoonsgegevens zijn opgenomen in marketingmateriaal, lijsten met tekeningsbevoegde personen, contracten, certificaten en enige andere gerelateerde informatie die wij van u verkrijgen.

Wij verzamelen gegevens direct van onze klanten of dienstverleners, of via een world-check database, sanctielijsten, of publiek beschikbare bronnen. In het geval dat wij gegevens verzamelen van onze institutionele klanten of dienstverleners, kan het zijn dat persoonsgegevens van werknemers, directeuren, vertegenwoordigers, aandeelhouders, uiteindelijke belanghebbenden en andere gerelateerde personen niet door deze personen zelf aan ons worden verstrekt, maar door andere vertegenwoordigers van de klant of dienstverlener. Indien u persoonsgegevens van anderen aan ons doorgeeft, wordt u verzocht om deze personen te infomeren over het verstrekken van hun gegevens aan ons en hen te verwijzen naar deze privacyverklaring voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens door ons en de rechten die zij in dit kader hebben. Het niet verstrekken van bepaalde gevraagde informatie kan ertoe leiden dat wij onze diensten niet aan u kunnen (blijven) aanbieden of dat wij uw diensten niet (langer) mogen afnemen.

Wij verwerken KYC gegevens omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn en omdat dit noodzakelijk is om een contract met u aan te gaan en/of uit te voeren.

KYC gegevens zullen ten minste vijf jaar na het beëindigen van onze relatie worden bewaard, waarna ten minste de persoonsgegevens zullen worden verwijderd en/of vernietigd. Gegevens kunnen gearchiveerd worden of als back-up worden opgeslagen.

4. Scholieren

Als jij contact met ons opneemt naar aanleiding van onze oproep op de wiskunde of wiskundeopgaven pagina’s op onze website, dan kunnen wij persoonsgegevens van jou verwerken. Persoonsgegevens die wij van jou kunnen verwerken zijn jouw naam en adres, jouw leeftijd, jouw schooltype en jouw klas. Wij verwerken jouw gegevens met het gerechtvaardigde belang om contact met jou op te nemen, te antwoorden op jouw verzoek en om onze antwoorden toe te kunnen spitsen op jouw persoonlijke (school)situatie. Jouw gegevens worden alleen voor dit doel gebruiken en zullen niet worden opgeslagen in ons contact management systeem.

5. Sollicitanten

Persoonsgegevens van sollicitanten worden verwerkt in overeenstemming met onze privacyverklaring voor sollicitanten.

6. Opnemen van communicatie

Wij kunnen communicatie, waaronder telefoongesprekken, chat berichten en communicatie op andere wijze, opnemen. Wij nemen verschillende telefoonlijnen op, waaronder die van onze Trading en Electronic Trading teams, ons Investor Relations team, ons hoofd IT, ons hoofd Finance en bepaalde conference call telefoontoestellen.

Wij kunnen communicatie opnemen om aan een wettelijke verplichting te voldoen en op grond van gerechtvaardigd belangen, aangezien het kan dienen als bewijs van transacties of hiermee verband houdende zaken in het geval van onenigheid, om gemaakte afspraken of instructies na te kunnen gaan, en voor het opsporen en voorkomen van fraude.

Communicatiebestanden worden bewaard voor een periode van vijf jaar of, op verzoek van een toezichthouder, zeven jaar vanaf het moment van de opname. Communicatiebestanden, anders dan telefoongesprekken, kunnen gearchiveerd worden of als back-up worden opgeslagen.

7. Bezoek aan ons kantoor

Bij uw bezoek aan ons kantoor worden er videobeelden van u opgenomen door beveiligingscamera’s. Wij nemen deze gegevens op met het gerechtvaardigd belang om ons kantoor te beveiligen en de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers te kunnen garanderen. Toegang kan niet worden verleend zonder deze gegevens te verwerken.

Opnames van beveiligingscamera’s worden bewaard voor een periode van vier weken na de opname, of tot nadat een geconstateerd incident is afgehandeld.

8. Doorgifte van gegevens aan derden

Wij kunnen data verwerken door het gebruik van, en data opslaan op de servers van, een cloud service provider. We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met de cloud service provider die een adequaat niveau van bescherming van de gegevens garandeert. Gegevens worden niet buiten de EER opgeslagen. Wij kunnen ook gebruik maken van IT of andere ondersteunende dienstverleners die persoonsgegevens namens ons verwerken. In een dergelijk geval zullen wij een verwerkersovereenkomst afsluiten met de betreffende partij waarin de bescherming van persoonsgegevens wordt gegarandeerd. Indien u meer informatie over de cloud service provider of onze andere dienstverleners en het gerelateerde verwerken van persoonsgegevens wenst te ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

In aanvulling op wat hierboven is beschreven met betrekking tot specifieke doorgiften van gegevens, kunnen wij ook gegevens delen met andere entiteiten in onze groep, professionele adviseurs en auditors, voor zover noodzakelijk. Zulke partijen zijn onderworpen aan verplichtingen die vertrouwelijkheid waarborgen. Indien mogelijk en gepast, zullen wij persoonsgegevens anonimiseren. Wij kunnen ook gegevens doorsturen aan een rechter, overheidsinstelling of aan toezichthoudende autoriteiten, op hun (bevoegd) verzoek, wanneer dit verplicht zou zijn op grond van regelgeving die op ons van toepassing is of op grond van een gerechtelijk bevel. In een dergelijk geval zullen wij ons best doen om u daarvan op de hoogte te stellen, voor zover wij gerechtigd zijn om dit te doen.

9. Doorgifte van gegevens buiten de EER

Wij moeten mogelijk gegevens delen met partijen die gevestigd zijn in landen buiten de EER en die niet erkend zijn als landen die een passend niveau van bescherming bieden in overeenstemming met EER standaarden wat betreft het beschermen van uw persoonsgegevens. Regelgeving met betrekking tot het beschermen van persoonsgegevens kan in zulke landen minder strikt zijn, waardoor persoonsgegevens minder adequaat beschermd kunnen zijn. In dat geval zullen wij, indien dat noodzakelijk of wenselijk is, maatregelen nemen om een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te garanderen. In het bijzonder kan het zo zijn dat wij gegevens moeten delen met entiteiten binnen de groep waar wij toe behoren, met kantoren over de hele wereld. Hiertoe zijn wij een intra-groep data transfer agreement aangegaan waarin wij standaard clausules ten aanzien van het beschermen van persoonsgegevens hebben opgenomen. Indien u meer informatie wilt ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

C. UW RECHTEN
1. Verzoeken met betrekken tot persoonsgegevens

U kunt contact met ons opnemen indien u één van de volgende verzoeken heeft:

- Inzage in uw persoonsgegevens: u kunt ons verzoek om u een overzicht te geven van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

- Rectificatie: u kunt ons verzoeken om onjuiste persoonsgegevens die wij van u bezitten te laten corrigeren.

- Wissen: u kunt ons verzoeken om persoonsgegevens die wij van u bezitten te wissen.

- Beperking van de verwerking: in bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken of wij het verwerken van uw persoonsgegevens kunnen beperken.

- Bezwaar: indien het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van ons, dan heeft u het recht bewaar te maken tegen deze verwerking.

Wij zullen ernaar streven om opvolging te geven aan uw verzoek. Er kunnen echter omstandigheden zijn waardoor dat niet mogelijk is. Wij kunnen bijvoorbeeld uw gegevens niet wissen indien wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te bewaren of als wij een prevalerend gerechtvaardigd belang hebben. Er kan ook informatie achterblijven in onze systemen en bestanden die wij niet kunnen verwijderen.

Indien u één van de bovengenoemde verzoeken wilt indienen, dan kunt u contact met ons opnemen via info@transtrend.com of 010 453 6510. Wij zullen zo snel mogelijk, in ieder geval binnen een maand, reageren op uw verzoek.

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, stuurt u dan een kopie van de cookie in kwestie mee. U kunt deze vinden in de instellingen van uw browser.

2. klachten

Indien u een klacht heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij verwijzen hiervoor naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

D. CONTACTGEGEVENS

Transtrends postadres is:

Transtrend B.V. | Postbus 444 | 3000 AK Rotterdam


Transtrends bezoekersadres is:

Transtrend B.V. | Weena 723, unit C5.070 | 3013 AM Rotterdam


Voor meer informatie over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via info@transtrend.com of 010 453 6510. U kunt natuurlijk ook uw gebruikelijke contactpersoon benaderen.