PRIVACYVERKLARING

Laatste update: juli 2020

Deze verklaring beschrijft hoe Transtrend B.V. (“wij”) uw persoonsgegevens verwerkt.

Het begrip ‘persoonsgegevens’ omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. Het omvat bijvoorbeeld uw naam, uw contactgegevens, uw geboortedatum, informatie van uw paspoort, foto- of videobeelden, communicatiebestanden en alle informatie die wij juridisch verplicht zijn om te verzamelen van u in het kader van onze customer due diligence.

Wij behandelen uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met regelgeving die op ons van toepassing is, waaronder de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het veilig bewaren van uw persoonsgegevens is een belangrijke verantwoordelijkheid van ons. Wij onderhouden fysieke, technische, elektronische, procedurele en organisatorische waarborgen en veiligheidsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde, onrechtmatige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking of toegang. Onze medewerkers zijn gebonden aan intern beleid dat vereist dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Sectie A van deze verklaring beschrijft het gebruik van onze website, inclusief het daaraan gerelateerde verwerken van persoonsgegevens, en het gebruik van cookies. In sectie B kunt u meer lezen over het verwerken van persoonsgegevens, anders dan via het gebruik van onze website. Sectie C geeft meer informatie over verzoeken die u kunt hebben met betrekking tot uw persoonsgegevens, zoals inzage in en het wissen van gegevens. Sectie D geeft informatie over klachten die u kan hebben, sectie E over wijzigingen van deze verklaring en in sectie F vindt u onze contactgegevens.

A. GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

Bij uw bezoek aan onze website worden er verschillende gegevens geregistreerd. Denk hierbij aan het type connectie, de browser die u gebruikt, het operating system van uw computer, uw IP-adres en, indien relevant, de gegevens die u invult op één van de formulieren op onze website. Sommige van deze gegevens kunnen persoonsgegevens bevatten, zoals hieronder in meer detail beschreven.

1. IP-adres

Bij uw bezoek aan onze website wordt uw IP-adres automatisch opgeslagen. Op basis van uw IP-adres kan informatie worden verkregen over de locatie waarvandaan de website wordt bezocht. Indien u bijvoorbeeld onze website vanaf uw werklocatie bezoekt, dan zal het IP-adres van uw werkgever geïdentificeerd worden. Indien u onze website vanaf uw thuiscomputer bezoekt, dan zal dit het IP-adres van uw thuiscomputer zijn.

Onze website wordt beheerd door een externe dienstverlener. Deze dienstverlener heeft toegang tot uw IP-adres. Wij hebben de mogelijkheid om uw IP-adres op te vragen bij deze partij. Wij zullen alleen een verzoek daartoe doen in het geval van een (beveiligings)incident. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met de dienstverlener van de website. Indien u meer informatie wilt ontvangen over deze partij, neemt u dan contact met ons op.

Onze website wordt gehost door een externe cloud provider. Deze cloud provider heeft toegang tot uw IP-adres. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met de cloud provider. Indien u meer informatie wilt ontvangen over de cloud provider, neemt u dan contact met ons op.

Het gebruik van deze website wordt gemonitord en geanalyseerd. In deze analyse wordt uw IP-adres gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden en een indicatie van uw locatie in de analyse te betrekken. Deze analyse is voor ons alleen op geaggregeerde en/of anonieme basis beschikbaar. Voor deze analyse wordt gebruik gemaakt van de “Analytics” dienst van Google en van de diensten van Hotjar. Wij verwijzen naar hetgeen wij hierover in paragraaf 3.2 ‘analytische cookies’ hebben opgenomen.

YouTube kan de beschikking krijgen over uw IP-adres indien u een pagina op onze website bezoekt waarin de YouTube plug-in is geïntegreerd. LinkedIn en Twitter kunnen ook de beschikking krijgen over uw IP-adres indien u klikt op de buttons van deze partijen die wij op onze website hebben opgenomen. Wij verwijzen naar hetgeen wij in paragraaf 3.3 ‘cookies van derde partijen en hyperlinks’ hebben opgenomen.

2. Aanmelden voor onze distributielijst

Indien u zich aanmeldt voor onze distributielijst voor periodieke updates via het daarvoor ingerichte formulier, dan zullen wij uw gegevens verwerken voor dit doeleinde. U ontvangt maandelijkse en incidentele updates over onze rendementen, ons bedrijf, onze diensten en door ons gepubliceerde artikelen.

Wij verwerken uw gegevens met uw toestemming, die u heeft gegeven door middel van het invullen en het verzenden van het formulier en uw aanmelding vervolgens te bevestigen. U kunt uw toestemming altijd intrekken en u kunt zich altijd uitschrijven door contact met ons op te nemen of door gebruik te maken van de ‘opt-out’ mogelijkheid die is opgenomen onderaan elke mailing.

Wij zullen uw gegevens bewaren totdat u uw toestemming intrekt of zo lang als nodig is om contact met u te onderhouden.

3. Gebruik van cookies

Een cookie is een bestand dat met een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden door ons gebruikt om gegevens op te slaan die gelinkt zijn aan het gebruik van onze website. Deze gegevens kunnen bij een bezoek aan onze website door ons gelezen en geschreven worden. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden met behulp van de Help-functie van uw browser.

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies.

3.1 Functionele cookies

Functionele cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de website goed werkt. Deze website maakt gebruik van sessie cookies en permanente cookies. Permanente cookies worden voor een langere periode bewaard. Sessie cookies worden verwijderd zodra u uw internetbrowser afsluit. Met behulp van cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek aan onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Wanneer u bijvoorbeeld toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies of wanneer u uw taalvoorkeur heeft ingesteld dan kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. U kunt de cookies verwijderen via de instellingen van uw browser.

3.2 Analytische cookies

Aan de hand van analytische cookies kunnen wij het gebruik van onze website analyseren. Dit stelt ons in staat om de website te verbeteren, zodat het gebruik voor u aangenamer wordt en het makkelijker wordt de informatie die u zoekt te vinden. Aan de hand van deze cookies kunnen wij bijvoorbeeld informatie verzamelen over het aantal bezoekers of populaire pagina’s en onderwerpen. Hiervoor maken wij gebruik van de “Analytics” dienst van Google en van Hotjar.

Google Analytics

Via onze website, als onderdeel van de “Analytics” dienst van Google, wordt een cookie geplaatst van Google. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd voordat deze door Google wordt verwerkt en ter beschikking wordt gesteld aan ons. Uw IP-adres wordt deels gemaskeerd en niet in zijn geheel verwerkt. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google heeft zich gecommitteerd aan de Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de “Analytics” cookies.

Hotjar

Via onze website kan een cookie worden geplaatst van Hotjar, een website service analyse tool. Wij gebruiken deze dienst om inzichten te verkrijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die Hotjar verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd voordat deze door Hotjar wordt verwerkt en ter beschikking wordt gesteld aan ons. Uw IP-adres wordt niet door Hotjar opgeslagen. Hotjar kan gegevens aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Hotjar.

3.3 Cookies van derde partijen en hyperlinks

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale netwerken zoals LinkedIn en Twitter. Deze buttons bevatten hyperlinks naar de betreffende sociale netwerken en plaatsen geen cookies bij uw bezoek aan onze website. Leest u de privacy- of cookieverklaring van LinkedIn en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) voor meer informatie over hun gebruik van cookies en wat zij met uw gegevens doen indien u deze websites bezoekt.

Op onze website kunnen hyperlinks zijn opgenomen naar websites van derde partijen. Door op een hyperlink te klikken gaat u naar een externe website. Het kan zijn dat deze website gebruik maakt van cookies. Leest u de privacy- of cookieverklaring van de betreffende website om meer te weten te komen over het gebruik van cookies en het verwerken van eventuele persoonsgegevens door de betreffende website.

Onze website bevat YouTube plug-ins. Deze plug-ins werken door middel van code die van YouTube zelf afkomstig is. Deze code plaatst geen cookies.

B. VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De onderstaande paragrafen beschrijven het verwerken van persoonsgegevens door ons, anders dan via het gebruik van deze website. Indien u een (potentiële) cliënt van ons bent, dan verwijzen wij naar de eerste paragraaf. Indien u een ander contact van ons bent, bijvoorbeeld een dienstverlener, dan verwijzen wij naar de tweede paragraaf. Indien u contact met ons opneemt naar aanleiding van onze oproep op de wiskunde of wiskundeopgaven pagina op onze website, dan verwijzen wij naar de derde paragraaf. De vierde paragraaf geeft een link naar onze privacyverklaring voor sollicitanten. Wij verwijzen naar paragrafen 5, 6 en 7 voor informatie over het opnemen van communicatie, het bezoek aan ons kantoor en de doorgifte van gegevens aan derden.

1. Cliënten en potentiële cliënten

Wij verwerken gegevens van onze particuliere en institutionele cliënten en potentiële cliënten, inclusief persoonsgegevens van contactpersonen, medewerkers, vertegenwoordigers, directeuren, aandeelhouders, uiteindelijke belanghebbenden en andere gerelateerde personen (“Beleggers”, of “u”).

Bent u een (potentiële) belegger in MultiTrend of in één van de OmniTrend sub-fondsen van Transtrend Fund Alliance (TFA), dan verwijzen wij u graag naar TFA’s privacy statement voor meer informatie.

Wij kunnen persoonsgegevens van u verwerken, zoals uw naam, geslacht, (bedrijfs)contactgegevens, titel of positie, en enige andere informatie die u aan ons heeft gegeven tijdens onze gesprekken, afspraken, via e-mail of via enige andere weg. Persoonsgegevens kunnen ook zijn opgenomen in materiaal of in documenten die u aan ons heeft verstrekt of met ons heeft afgesloten, zoals lijsten met tekeningsbevoegde personen, contracten en gerelateerde documenten. Wij slaan uw gegevens op in een door ons ontworpen contact management systeem, in onze computerbestanden of in persoonlijke of gedeelde e-mailboxen. Wij verwerken deze gegevens om contact met u te onderhouden, om u onze diensten te kunnen verlenen, om de kwaliteit van onze dienstverlening en onze relatie met u te onderhouden en te optimaliseren, om u van relevante informatie over uw belegging(en) te voorzien, om u updates over ons en onze diensten te verschaffen, om u enige andere informatie die interessant voor u kan zijn te verschaffen en om afspraken vast te leggen en na te kunnen gaan.

Op grond van toepasselijke regelgeving op het gebied van het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme, alsmede ken-uw-cliënt regels en geschiktheidsvereisten, moeten wij customer due diligence uitvoeren voordat wij onze diensten aan Beleggers kunnen aanbieden. Deze customer due diligence moeten wij periodiek uitvoeren gedurende onze relatie met Beleggers. Wij verzamelen gegevens direct of indirect van Beleggers, of via een word-check database, sanctielijsten, of publiek beschikbare bronnen. Het niet verstrekken van bepaalde gevraagde informatie kan ertoe leiden dat wij onze diensten niet aan u kunnen (blijven) aanbieden.

Gegevens die wij verzamelen in het kader van de customer due diligence bevatten persoonsgegevens, zoals uw volledige naam, geboorteplaats, geboortedatum, een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs, informatie over uw registraties bij toezichthoudende instanties, informatie over sancties en (strafrechtelijke of toezichtrechtelijke) onderzoeken waar u (mogelijk) aan onderworpen bent, en informatie over de herkomst van uw vermogen. Er kunnen ook persoonsgegevens zijn opgenomen in marketingmateriaal, certificaten en enige andere ken-uw-cliënt en anti-witwas gerelateerde informatie die wij van u moeten opvragen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor het aangaan en/of het uitvoeren van een overeenkomst met u, of op basis van een gerechtvaardigd belang dat wij hebben, zoals hierboven beschreven. Indien wij u updates versturen, dan kan dit gebaseerd zijn op uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken en u kunt zich altijd uitschrijven door contact met ons op te nemen of door gebruik te maken van de ‘opt-out’ mogelijkheid die is opgenomen onderaan elke mailing.

Wij zullen uw gegevens opslaan zolang als dat noodzakelijk is binnen de context van onze relatie. Gegevens die zijn verkregen in het kader van onze customer due diligence zullen ten minste vijf jaar na het beëindigen van onze relatie worden bewaard. Als het behouden van gegevens noodzakelijk is voor een effectieve implementatie van interne procedures voor het voorkomen of opsporen van witwassen of het financieren van terrorisme, kunnen de gegevens voor een aanvullende periode van vijf jaar worden bewaard. Contracten en gerelateerde documenten zullen in ons dossier bewaard blijven zolang als dat nodig is om daadwerkelijke of potentiële juridische claims te kunnen uitoefenen of verdedigen. Gegevens kunnen gearchiveerd worden of als back-up worden opgeslagen.

2. Overige contacten

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken van (potentiële) dienstverleners, dienstverleners van onze cliënten, leveranciers, overige contacten en, indien van toepassing, hun vertegenwoordigers en medewerkers. Persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn bijvoorbeeld uw naam, geslacht, contactgegevens, titel of positie, en enige andere informatie die u aan ons heeft gegeven tijdens onze gesprekken, afspraken, via e-mail of via enige andere weg. Persoonsgegevens kunnen ook opgenomen zijn in materiaal of in documenten die u aan ons heeft verstrekt of met ons heeft afgesloten, zoals contracten en lijsten met tekeningsbevoegde personen. Wij kunnen uw gegevens opslaan in een door ons ontworpen contact management systeem, in onze computerbestanden, of in persoonlijke of gedeelde e-mailboxen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om contact met u te onderhouden om bijvoorbeeld uw diensten af te kunnen nemen of uw producten te kopen, om onze cliënten van dienst te zijn, om due diligence uit te voeren, voor relatiebeheer doeleinden en om afspraken vast te leggen en na te kunnen gaan. Op uw verzoek kunnen wij uw contactgegevens ook gebruiken om u te voorzien van updates over ons en onze diensten.

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor het aangaan en het uitvoeren van een overeenkomst met u, of op basis van een gerechtvaardigd belang dat wij hebben, zoals hierboven beschreven. Indien wij u updates versturen, dan kan dit gebaseerd zijn op uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken en u kunt zich altijd uitschrijven door contact met ons op te nemen of door gebruik te maken van de ‘opt-out’ mogelijkheid die is opgenomen onderaan elke mailing.

Wij zullen uw gegevens opslaan zolang als dat noodzakelijk is binnen de context van onze relatie. Gegevens die zijn verkregen in het kader van onze due diligence zullen ten minste vijf jaar na het beëindigen van onze relatie worden bewaard. Contracten en gerelateerde documenten zullen in ons dossier bewaard blijven zolang als dat nodig is om daadwerkelijke of potentiële juridische claims te kunnen uitoefenen of verdedigen. Gegevens kunnen gearchiveerd worden of als back-up worden opgeslagen.

3. Webinar deelnemers

Indien u deelneemt aan een van onze webinars, dan verwerken wij uw persoonsgegevens die u heeft ingevuld in het registratieformulier, inclusief uw naam, e-mailadres, land, organisatie, functie en eventuele informatie die u heeft ingevuld in het vragen en opmerkingen veld. Wij kunnen uw gegevens opslaan in onze computersystemen. Wij verwerken uw gegevens om u toegang te bieden tot het webinar en voor compliance doeleinden, waaronder compliance met van toepassing zijnde marketing restricties. We kunnen uw gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen om te communiceren over het webinar en onze diensten, voor relatiebeheer doeleinden en om de kwaliteit van het webinar en onze diensten te optimaliseren. Zonder het invullen van de vereiste velden, kunnen wij u geen toegang bieden tot het webinar. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en op basis van gerechtvaardigde belangen die wij hebben, zoals hierboven beschreven. Wij kunnen uw gegevens opslaan zolang als dat noodzakelijk is binnen de context van onze relatie. Gegevens kunnen gearchiveerd worden of als back-up worden opgeslagen.

Het webinar wordt gehost door een externe webinar software aanbieder, LogMeIn, die uw persoonsgegevens verwerkt namens ons en toegang heeft tot de persoonsgegevens die u heeft ingevuld in het registratieforumlier. LogMeIn kan gegevens opslaan op servers in de Verenigde Staten. LogMeIn neemt deel aan het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Wij hebben een verwerkersovereenkomst die gebaseerd is op de EU standaard clausules afgesloten met LogMeIn Group. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

4. Scholieren

Als jij contact met ons opneemt naar aanleiding van onze oproep op de wiskunde of wiskundeopgaven pagina’s op onze website, dan kunnen wij persoonsgegevens van jou verwerken. Persoonsgegevens die wij van jou kunnen verwerken zijn jouw naam en adres, jouw leeftijd, jouw schooltype en jouw klas. Wij verwerken jouw gegevens met het gerechtvaardigde belang om contact met jou op te nemen, te antwoorden op jouw verzoek en om onze antwoorden toe te kunnen spitsen op jouw persoonlijke (school)situatie. Gegevens zullen alleen worden verwerkt in persoonlijke of gedeelde e-mailboxen. Jouw gegevens worden niet opgeslagen in ons contact management systeem.

5. Sollicitanten

Persoonsgegevens van sollicitanten worden verwerkt in overeenstemming met onze privacyverklaring voor sollicitanten.

6. Opnemen van communicatie

Wij kunnen communicatie, waaronder telefoongesprekken en communicatie via welke andere weg dan ook, opnemen. Wij nemen verschillende telefoonlijnen op, waaronder die van onze Trading en Electronic Trading teams, ons Investor Relations team, ons hoofd IT, ons hoofd Finance en bepaalde conference call telefoontoestellen. Wij kunnen dat doen om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Op grond van regelgeving die op ons van toepassing is, moeten wij onder andere communicatie die resulteert in transacties opnemen. Communicatie wordt ook opgenomen op grond van een gerechtvaardigd belang, aangezien het kan dienen als bewijs van transacties of hiermee verband houdende zaken in het geval van onenigheid, om gemaakte afspraken of instructies na te kunnen gaan, en voor het opsporen en voorkomen van fraude.

Communicatiebestanden worden bewaard voor een periode van vijf jaar of, op verzoek van een toezichthouder, zeven jaar vanaf het moment van de opname. Communicatiebestanden, anders dan telefoongesprekken, kunnen gearchiveerd worden of als back-up worden opgeslagen.

7. Bezoek aan ons kantoor

Bij uw bezoek aan ons kantoor worden er videobeelden van u opgenomen door beveiligingscamera’s. Wij nemen deze gegevens op met het gerechtvaardigd belang om ons kantoor te beveiligen en de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers te kunnen garanderen. Toegang kan niet worden verleend zonder deze gegevens te verwerken.

Opnames van beveiligingscamera’s worden bewaard voor een periode van vier weken na de opname, of tot nadat een geconstateerd incident is afgehandeld.

8. Doorgifte aan derden

In aanvulling op wat hierboven is geschreven met betrekking tot specifieke doorgiften van gegevens, kunnen wij ook gegevens delen met andere entiteiten in onze groep, professionele adviseurs en auditors, voor zover noodzakelijk. Zulke partijen zijn onderworpen aan verplichtingen die vertrouwelijkheid waarborgen. Indien mogelijk en gepast, zullen wij persoonsgegevens anonimiseren. Wij kunnen ook gegevens doorsturen aan een rechter, overheidsinstelling of aan toezichthoudende autoriteiten, op hun (bevoegd) verzoek, wanneer dit verplicht zou zijn op grond van regelgeving die op ons van toepassing is of op grond van een gerechtelijk bevel. In een dergelijk geval zullen wij ons best doen om u daarvan op de hoogte te stellen, voor zover wij gerechtigd zijn om dit te doen.

Wij moeten mogelijk gegevens delen met partijen die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en die niet erkend zijn als landen die een passend niveau van bescherming bieden in overeenstemming met EER standaarden wat betreft het beschermen van uw persoonsgegevens. In dat geval zullen wij, indien dat noodzakelijk of wenselijk is, maatregelen nemen om een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te garanderen. In het bijzonder kan het zo zijn dat wij gegevens moeten delen met entiteiten binnen de groep waar wij toe behoren, met kantoren over de hele wereld. Hiertoe zijn wij een intra-groep data transfer agreement aangegaan waarin wij standaardbepalingen ten aanzien van het beschermen van persoonsgegevens hebben opgenomen. Indien u meer informatie wilt ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

C. VERZOEKEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

U kunt contact met ons opnemen indien u één van de volgende verzoeken heeft:

- Inzage in uw persoonsgegevens: indien u dit wenst, dan kunnen wij u een overzicht geven van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

- Rectificatie: u kunt ons verzoeken om onjuiste persoonsgegevens van u te laten corrigeren.

- Wissen: u kunt ons verzoeken om persoonsgegevens die wij van u bezitten te wissen.

- Beperking van de verwerking: in bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken of wij het verwerken van uw persoonsgegevens kunnen beperken.

- Overdraagbaarheid van gegevens: in bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens die u eerder aan ons heeft gegeven in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te versturen en deze overdragen aan een andere partij.

- Bezwaar: indien het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van ons, dan heeft u het recht bewaar te maken tegen deze verwerking.

Wij zullen ons best doen om opvolging te geven aan uw verzoek. Er kunnen echter omstandigheden zijn waardoor dat niet mogelijk is. Wij mogen bijvoorbeeld uw gegevens niet wissen indien wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te bewaren. Er kan ook informatie achterblijven in onze systemen en bestanden die wij niet kunnen verwijderen.

Indien u één van de bovengenoemde verzoeken wilt indienen, dan kunt u contact met ons opnemen via info@transtrend.com of 010 453 6510. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand, reageren op uw verzoek.

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, stuurt u dan een kopie van de cookie in kwestie mee. U kunt deze vinden in de instellingen van uw browser.

D. KLACHTEN

Indien u een klacht heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij verwijzen hiervoor naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

E. WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast zonder dat hiervan een melding aan u wordt gedaan. Het blijven gebruiken van onze diensten of het ons blijven verstrekken van persoonsgegevens aan ons bevestigt uw acceptatie van de aangepaste verklaring.

F. CONTACT

Transtrends postadres is:

Transtrend B.V. | Postbus 444 | 3000 AK Rotterdam


Transtrends bezoekersadres is:

Transtrend B.V. | Weena 723, unit C5.070 | 3013 AM Rotterdam


Voor meer informatie over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via info@transtrend.com of 010 453 6510. U kunt natuurlijk ook uw gebruikelijke contactpersoon benaderen.