Duurzaamheid

Wiskunde — de lijn door alles wat wij doen

Transtrend steunt initiatieven die goed en inspirerend onderwijs bevorderen. In het bijzonder richten wij ons op het promoten en stimuleren van bèta-vakken.

Wiskunde & onderwijs

Transtrend steunt initiatieven die goed en inspirerend onderwijs bevorderen. Enerzijds omdat wij beseffen dat wij ons werk alleen kunnen doen dankzij het inspirerende onderwijs dat wij zelf hebben genoten. Anderzijds omdat Transtrend niet zou bestaan zonder goed opgeleide mensen. In het bijzonder richten wij ons op het promoten en stimuleren van bèta-vakken. Want daar liggen onze wortels.

 
Het verhaal achter de data
 

Crack the code

13532057

332807 178208206 1511191 84356460617 299 20301227 1810358

313962 aaaccc 49344361 35563 2311820137 299 332807 6856967

996473518293 614712075356825080426 608399 989 14839 2806

45433063754 20301227 93497093 acc 49344361 35563 52131695


332807 178208206 1511191 9310186 299 20301227 2678207712468409

21529682515 bbc 1439568097 3337 231287 1633 299 332807 4045337

aa 116692587470 3337 86735 aaaac 7064094873146 56560603 1358

3337 86735 1633 67252 1238666 332807 33022 4573545608786 1633


332807 178208206 1511191 0123456789 299 332807 9394 608399

989 1282836161204411 299 332807 2945436432455 20819117 1032971504246 3337

1696781075 14839 2191657476063 3337 14839 11973866 3337 27522212277367367

14839 1154958430385193 1528111 14839 19505 332807 4443145 33

2 26298542


Harold de Boer

Hint: aaaccc = 1000


 

Verdubbelen is bijtellen

Transtrend is hoofdsponsor van de Landelijke Interuniversitaire Mathematische Olympiade (LIMO), een jaarlijks terugkerende wedstrijd waarin kleine teams van studenten vanuit Nederlandse of Vlaamse universiteiten drie uur lang de tijd krijgen om een aantal wiskundeopgaven op te lossen. Onze opgave voor de 2022 editie van deze wedstrijd:

  • Voor hoeveel van de getallen 1 t/m 1000 geldt: c(2n) = c(n) + 1, waarbij c(n) is gedefinieerd als de som van de cijfers van het getal n.

 

Femke wint Pythagoras PWS prijs 2021

Zeer trots zijn wij op Femke, die onder begeleiding van Transtrend haar profielwerkstuk over "hogerdimensionaal boter-kaas-en-eieren" succesvol heeft afgerond en daarmee de Pythagoras PWS prijs 2021 heeft gewonnen. Dit is de prijs voor het beste profielwerkstuk wiskunde van het jaar. Luister hier naar haar verhaal:

Wiskunde

Nieuwe wiskundeopgaven van Transtrend

Wiskunde

Meer wiskunde: eerdere opgaven + uitwerkingen

Nieuws over #Wiskunde

Wij feliciteren het gehele NL team voor hun prachtige prestatie op de '23 Benelux Wiskunde Olympiade

Test je wiskundige capaciteiten met Transtrends opgave voor de 2022 editie van de LIMO wedstrijd

Let us remember: one book, one pen, one child and one teacher can change the world.

Malala Yousafzai
Math_olympiade.jpg

Nederlandse Wiskunde Olympiade

De Nederlandse Wiskunde Olympiade is een jaarlijkse wiskunde wedstrijd voor havo/vwo-scholieren. Uit de winnaars van de drie nationale rondes wordt de Nederlandse afvaardiging voor een drietal internationale olympiades geselecteerd en intensief getraind.

Voor jonge getalenteerde scholieren is de weg naar deze wedstrijden een unieke ervaring. We helpen deze weg plaveien.

Jet-Net & TechNet

Jet-Net & TechNet is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Doel is havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en ze te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding.

Philips dobbelsteen.jpg

Libanon Lyceum

Via Jet-Net & TechNet werken we samen met het Libanon Lyceum in Rotterdam. Deze middelbare school biedt onder meer een technasium aan. Wij helpen onderbouw-leerlingen bij het ontdekken van de schoonheid, de uitdaging en de mogelijkheden van bètavakken, onder andere middels het aanbieden van aanvullende wiskundelessen aan de grootste talentjes. Onze activiteiten zijn er in het bijzonder op gericht om meer leerlingen enthousiast te maken voor het kiezen van een bèta-profiel, zowel jongens als meisjes. Voor leerlingen uit de bovenbouw zijn onze medewerkers beschikbaar als begeleider van profielwerkstukken.

logo-MMIT2019.png

Spectrum Multimedia & IT

Spectrum Multimedia & IT biedt een veilige en gestructureerde werkomgeving voor (jong)volwassenen met autisme en een normaal of hoger IQ, in de vorm van dagbesteding of een leer/werktraject. De focus ligt hierbij niet op autisme, maar op de ontwikkelpotentie met multimedia en IT. Wij ondersteunen Spectrum bij de invulling van deze initiatieven.

Quote_Naziema_v2.jpg

Een gastles op school of een profielwerkstuk maken?

Wij komen met alle plezier een gastles geven. Bijvoorbeeld als onderdeel van de voorlichting ten behoeve van de profielkeuze.

Ook scholieren die hun profielwerkstuk willen maken over een aan Transtrend gerelateerd onderwerp worden van harte uitgenodigd contact met ons op te nemen. Wij zullen je persoonsgegevens zorgvuldig behandelen en verwerken in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

Crack the code
Nog één hint

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie hebben over onze activiteiten op het gebied van onderwijs of onze beleggingsdiensten, neem dan gerust contact met ons op.
André Honig
André
Honig
Joris Tolenaar
Joris
Tolenaar
U kunt ons bereiken via: