Strategie

Diversified Trend Program

Ons Diversified Trend Program is een actief en adaptief beleggingsprogramma, live handelend sinds juni 1992.

 

Performance update

 • DTP - Enhanced Risk (USD) Composite

  Inception date: 01 Jan 1995

 • 19 Okt 2021

  -0.43%

  MONTH TO DATE

  3.14%

 • YEAR TO DATE

  27.17%

  INCEPTION TO DATE

  11.23% p/a

Deze toelichting vormt een integraal onderdeel van de vermelde performancecijfers. DE WAARDE VAN UW BELEGGING KAN FLUCTUEREN. IN HET VERLEDEN BEHAALDE RENDEMENTEN BIEDEN GEEN GARANTIE VOOR DE TOEKOMST.

Diversified Trend Program

 • Actieve en adaptieve trend strategie, afgestemd op de belangrijke ontwikkelingen in de wereld
 • Track record van meer dan 25 jaar met een aantrekkelijk risico/rendementsprofiel en lage correlatie met klassieke beleggingscategorieën
 • Coherent, duurzaam en bewezen beleggingsproces

Aanpak

Ons Diversified Trend Program (DTP) is een 'managed futures' programma, live handelend sinds juni 1992. Het programma is gericht op het behalen van absolute rendementen en gebruikt als zodanig geen benchmarks. Weliswaar worden DTP's handelssystemen slechts gevoed door de prijzen van de markten waarin we handelen, het programma is afgestemd op de bredere onderliggende trends. Het doel is om aanzienlijk gepositioneerd te zitten in verschillende trends, met een gebalanceerde verdeling van risico's over de factoren die deze trends voortstuwen.

De meeste prijstrends in markten zijn een afspiegeling van bredere trends en ontwikkelingen in onze samenleving. Elke ontwikkeling — zoals een beweging richting de exploratie van schaliegas, of een beweging richting elektrisch rijden — komt doorgaans tot uiting in prijstrends in uiteenlopende markten. In onze aanpak representeert een dergelijke ontwikkeling slechts één trend. Met DTP willen we gespreid zitten in verschillende trends. Dit vereist het handelen van een grote variëteit aan markten, waaronder alternatieve markten en 'synthetische' marktcombinaties. Wij selecteren en construeren deze markten als onze voertuigen om deze onderliggende trends te berijden.

Onze focus op de fundamentele factoren die de markten duurzaam voortstuwen heeft een grote weerslag op het portefeuille-constructie proces van DTP. Alhoewel we in onze rapportages tonen hoe de risico's verdeeld zitten over de verschillende beleggingscategorieën (grondstoffen, rentes, valuta, etc.), spelen deze categorieën geen enkele rol bij de bepaling van onze positiegroottes. Want we realiseren ons dat de impact van de grootste drijvende krachten niet begrensd wordt door deze kunstmatige grenzen.

Quote_DTP.jpg

De wereld staat niet stil. En onze markten veranderen mee. Deze ontwikkelingen zijn de motor achter ons beleggingsprogramma.

Een sterke eigenschap van DTP is het bewezen vermogen om goed te kunnen presteren in crisisperiodes, met name periodes die gepaard gaan met langdurig dalende aandelen. Onze klanten stellen deze eigenschap op prijs — DTP vormt daarmee een welkom onderdeel van hun beleggingsportefeuilles. Deze eigenschap komt overigens niet automatisch met DTP’s handelsstijl. Het is het nagestreefde gevolg van de vele keuzes die wij bewust maken — beslissingen die aan de basis liggen van ons beleggingsproces.

Ook realiseren wij ons dat we alle componenten van DTP moeten blijven vernieuwen om DTP ‘in sync’ te houden met de markten. Nieuwe markten bloeien op, andere verwelken. En de doorgaande modernisering van handelsplatformen en verschuivingen in het gedrag van marktparticipanten veranderen de marktdynamiek fundamenteel. Dergelijke ontwikkelingen mogen wij niet negeren. Geen enkele handelsstrategie kan blijven presteren zonder aanpassingen. In een wereld die nooit stil staat dienen wij voortdurend mee te bewegen: het track record van DTP is hier het resultaat van.

Brede toegang tot trends

DTP's marktuniversum bevat meer dan 500 futures, forwards en swap markten, overspant uiteenlopende beleggingscategorieën en verschaft toegang tot trends via een combinatie van mainstream en alternatieve markten, inclusief een groot aantal 'synthetische' marktcombinaties.

Bewezen 'crisis alpha'

DTP heeft bewezen goed te kunnen presteren in crisisperiodes, zoals tijdens de Dot-com crisis (2001-2002), de kredietcrisis (2007-2008) en de Covid-19 pandemie.

Solide risicomanagement

Aan de basis van DTP ligt een gelaagde risicomanagement aanpak, opgebouwd rondom meerdere niet-lineaire correlatiematen die recht doen aan de wijze waarop verschillende factoren de verschillende markten op uiteenlopende wijze doen bewegen, inclusief de neiging tot het meer samenvallen van marktbewegingen in extreme omstandigheden.

De getoonde rendementen betreffen de samengestelde rendementen van de Enhanced Risk (USD) subset van DTP. Deze toelichting, alsmede deze beschrijving van de gebruikte indices, vormen een integraal onderdeel van de vermelde performancecijfers. Equities worden gerepresenteerd door MSCI DM World Index (Net/Local Currency), Bonds worden gerepresenteerd door Bloomberg Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index, Managed Futures worden gerepresenteerd door Barclay BTOP50 Index, Hedge Funds worden gerepresenteerd door Credit Suisse Hedge Fund Index en Trend Following wordt gerepresenteerd door SG Trend Index. Bron van alle gebruikte data in de grafiek en tabel: Refinitiv, Bloomberg, BarclayHedge en Transtrend. DE WAARDE VAN UW BELEGGING KAN FLUCTUEREN. IN HET VERLEDEN BEHAALDE RENDEMENTEN BIEDEN GEEN GARANTIE VOOR DE TOEKOMST.

 

Hoe kunt u participeren

U kunt in ons Diversified Trend Program beleggen via verschillende beleggingsfondsen en andere structuren die ontworpen zijn om aan klantspecifieke wensen te voldoen.

Fondsen

Diverse beleggingsfondsen bieden toegang tot het programma, waaronder het Luxemburgse paraplufonds Transtrend Fund Alliance (TFA), waarvoor Transtrend optreedt als Alternative Investment Fund Manager. TFA bestaat uit een aantal op maat gemaakte subfondsen voor zowel institutionele als particuliere beleggers.

Meer over TFA
Managed account

Een separaat mandaat biedt klanten de mogelijkheid om een op maat gemaakte portefeuille te creëren, waarbij onder meer de liquiditeit, basisvaluta, beleggingsrestricties, verslaglegging en het risicoprofiel in overleg bepaald kunnen worden.

Overige mogelijkheden

Het Diversified Trend Program wordt tevens aangeboden door een aantal derde partijen, via onder meer beleggingsplatforms, UCITS en gestructureerde producten.

Voor meer informatie over deze beleggingsproducten en eventuele maatwerk-oplossingen kunt u contact opnemen met ons Investor Relations team.

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie hebben over onze beleggingsdiensten, neem dan gerust contact op met ons Investor Relations team.
Kick Heeregrave
Kick
Heeregrave
Yvonne Bouhuizen
Yvonne
Bouhuizen
U kunt ons bereiken via: