Strategie

Diversified Trend Program

Actief middellange termijn trendvolgend

Handelt sinds juni 1992

 

Belangrijke informatie

Als gevolg van geldende regelgeving betreffende de marketing van financiële producten en diensten, is het mogelijk dat Transtrends producten en diensten niet beschikbaar zijn in een bepaald land of voor een bepaald type belegger.

De informatie op deze pagina van de website is alleen bedoeld voor professionele beleggers (in de zin van toepasselijke lokale regelgeving) gevestigd in lidstaten van de Europese Unie waar Transtrend zijn diensten en producten heeft genotificeerd bij de betreffende toezichthouder, Zwitserland en de Verenigde Staten en voor niet-professionele beleggers (in de zin van toepasselijke lokale wetgeving) gevestigd in Nederland. Indien u niet voldoet aan één van de bovengenoemde criteria, of als u niet zeker weet of u aan één van de criteria voldoet, wordt u verzocht niet verder te gaan. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Deze website is uitsluitend ter informatie bedoeld en vormt geen aanbeveling om een account te openen die door Transtrend wordt gehandeld of te beleggen in een fonds waarvoor Transtrend als beheerder optreedt.

Performance update

 • DTP - Enhanced Risk (USD) Composite

  Inception date: 01 Jan 1995

 • 22 Jul 2021

  1.31%

  MONTH TO DATE

  1.98%

 • YEAR TO DATE

  15.96%

  INCEPTION TO DATE

  10.95% p/a

Deze toelichting vormt een integraal onderdeel van de vermelde performancecijfers. DE WAARDE VAN UW BELEGGING KAN FLUCTUEREN. IN HET VERLEDEN BEHAALDE RENDEMENTEN BIEDEN GEEN GARANTIE VOOR DE TOEKOMST.

Samengevat

 • Track record van meer dan 25 jaar met een aantrekkelijk risico/rendementsprofiel en lage correlatie met klassieke beleggingscategorieën
 • Actieve en adaptieve trend strategie, afgestemd op de belangrijke ontwikkelingen in de wereld
 • Coherent, duurzaam en bewezen beleggingsprocesDiversified Trend Program

Het Diversified Trend Program (DTP) is ons managed futures programma, met een track record dat teruggaat tot 1992. DTP is ontworpen om te participeren in trends. Als investeerders kunnen we dat alleen door posities in te nemen in markten. Weliswaar worden DTP's handelssystemen slechts gevoed door marktprijzen, het programma is afgestemd op de onderliggende trends.

We realiseren ons dat de meeste prijstrends in markten een afspiegeling zijn van trends en ontwikkelingen in onze samenleving. Elke ontwikkeling – zoals een beweging richting de exploratie van schaliegas, of een beweging richting elektrisch rijden – komt doorgaans tot uiting in prijstrends in uiteenlopende markten. In onze aanpak representeert een dergelijke ontwikkeling slechts één trend. Met DTP willen we gespreid zitten in verschillende trends. Dit vereist het handelen van een grote variëteit aan markten, waaronder alternatieve markten en 'synthetische' marktcombinaties. Wij selecteren en construeren deze markten als onze voertuigen om deze onderliggende trends te berijden.

Onze focus op de fundamentele factoren die de markten duurzaam voortstuwen heeft een grote weerslag op de portefeuille-constructie laag van DTP. Alhoewel we in onze rapportages tonen hoe de risico's verdeeld zitten over de verschillende beleggingscategorieën – rentes, aandelen, valuta, etc. – spelen deze categorieën geen enkele rol bij de bepaling van onze positiegroottes. Want we realiseren ons dat de impact van de grootste drijvende krachten niet begrensd wordt door deze kunstmatige grenzen.

Quote_DTP.jpg

Vermogensbeheer begint bij het beperken van verliezen. Dat kan eenvoudig zijn in normale marktomstandigheden, maar het zijn de extreme omstandigheden waar het verschil gemaakt wordt.

Een sterke eigenschap van DTP is het bewezen vermogen om goed te kunnen presteren in crisisperiodes, met name periodes die gepaard gaan met langdurig dalende aandelen. Onze klanten stellen deze eigenschap op prijs – DTP vormt daarmee een welkom onderdeel van hun beleggingsportefeuilles. Deze eigenschap komt overigens niet automatisch met DTP’s handelsstijl. Het is het nagestreefde gevolg van de vele keuzes die wij bewust maken – beslissingen die aan de basis liggen van ons beleggingsproces.

Ook realiseren wij ons dat we alle componenten van DTP moeten blijven vernieuwen om DTP ‘in sync’ te houden met de markten. Nieuwe markten bloeien op, andere verwelken. En de doorgaande modernisering van handelsplatformen en verschuivingen in het gedrag van marktparticipanten veranderen de marktdynamiek fundamenteel. Dergelijke ontwikkelingen mogen wij niet negeren. Geen enkele handelsstrategie kan blijven presteren zonder aanpassingen. In een wereld die nooit stil staat dienen wij voortdurend mee te bewegen: het track record van DTP is hier het resultaat van.Toegang tot verschillende trends

DTP's marktuniversum bevat meer dan 500 futures, forwards en swap markten, overspant uiteenlopende beleggingscategorieën en verschaft toegang tot trends via mainstream markten, maar ook via niet-standaard markten inclusief synthetische marktcombinaties.

'Crisis alpha'

DTP heeft bewezen goed te kunnen presteren in crisisperiodes, zoals tijdens de Dot-com crisis (2001-2002), de kredietcrisis (2007-2008), het Brexit referendum (2016) en de Covid-19 pandemie (gaande).

Risicomanagement

Aan de basis van DTP ligt een gelaagde risicomanagement aanpak, opgebouwd rondom meerdere niet-lineaire correlatiematen die recht doen aan de wijze waarop verschillende factoren de verschillende markten op uiteenlopende wijze doen bewegen, inclusief de neiging tot het meer samenvallen van marktbewegingen in extreme omstandigheden.

De getoonde rendementen betreffen de samengestelde rendementen van de Enhanced Risk (USD) subset van DTP. Deze toelichting, alsmede deze beschrijving van de gebruikte indices, vormen een integraal onderdeel van de vermelde performancecijfers. Equities worden gerepresenteerd door MSCI DM World Index (Net/Local Currency), Bonds worden gerepresenteerd door Bloomberg Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index, Managed Futures worden gerepresenteerd door Barclay BTOP50 Index, Hedge Funds worden gerepresenteerd door Credit Suisse Hedge Fund Index en Trend Following wordt gerepresenteerd door SG Trend Index. Bron van alle gebruikte data in de grafiek en tabel: Refinitiv, Bloomberg, BarclayHedge en Transtrend. DE WAARDE VAN UW BELEGGING KAN FLUCTUEREN. IN HET VERLEDEN BEHAALDE RENDEMENTEN BIEDEN GEEN GARANTIE VOOR DE TOEKOMST.

Hoe u kunt participeren

U kunt in DTP beleggen via verschillende beleggingsfondsen en andere structuren die ontworpen zijn om aan klantspecifieke wensen te voldoen.

Fondsen

Diverse beleggingsfondsen bieden toegang tot DTP, waaronder het Luxemburgse paraplufonds Transtrend Fund Alliance (TFA), waarvoor Transtrend optreedt als Alternative Investment Fund Manager. TFA bestaat uit een aantal op maat gemaakte subfondsen voor zowel institutionele als particuliere beleggers.

Meer over TFA
Managed account

Een separaat mandaat biedt klanten de mogelijkheid om een op maat gemaakte portefeuille te creëren, waarbij onder meer de liquiditeit, basisvaluta, beleggingsrestricties, verslaglegging en het risicoprofiel in overleg bepaald kunnen worden.

Overige mogelijkheden

DTP wordt tevens aangeboden door een aantal derde partijen, via onder meer beleggingsplatforms, UCITS en gestructureerde producten.

Voor meer informatie over deze beleggingsproducten en eventuele maatwerk-oplossingen kunt u contact opnemen met ons Investor Relations team.Risico overwegingen

Risico van verlies op uw belegging. Het risico op verlies kan bij het handelen in financiële instrumenten, zoals futures, forwards en swaps, substantieel zijn. Dit komt onder andere omdat de prijzen van dergelijke financiële instrumenten zeer volatiel kunnen zijn en een extreem hoge mate van hefboomwerking ('leverage') toestaan. Bedenk daarom eerst goed of een dergelijke belegging geschikt is voor u. Er kan geen garantie worden gegeven dat u een winst realiseert op uw belegging. U kunt uw gehele belegging, een deel daarvan of meer dan uw inleg verliezen.

Technische analyse van prijsgedrag. Transtrend maakt voornamelijk gebruik van een handelsstrategie die systematisch en op basis van technische analyse kijkt naar historische prijzen van gehandelde markten. Een dergelijke strategie gaat er van uit dat deze prijzen relevante informatie over de onderliggende markten bevatten. Indien dit uitgangspunt niet meer blijkt te kloppen, zal de betrouwbaarheid van de strategie afnemen. Transtrend tracht strategieën te ontwikkelen die succesvol zijn in vele verschillende mogelijke toekomstige scenario’s. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de strategie van Transtrend effectief zal zijn in, of toegepast kan worden op, toekomstige marktomstandigheden.

Vraag om een kopie van het Disclosure Document. We raden u aan om Transtrends commodity trading advisor Disclosure Document (Disclosure Document) zorgvuldig te bestuderen voordat u besluit te beleggen. Hierin worden onder andere belangrijke risicofactoren beschreven en wordt een overzicht gegeven van de kosten die in rekening worden gebracht bij een managed account. De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) schrijft voor dat potentiële klanten van een commodity trading advisor (CTA) zoals Transtrend een Disclosure Document moeten ontvangen voorafgaand aan het moment van tekening van een beheerovereenkomst. Transtrends Disclosure Document zal gratis op uw verzoek worden verstrekt. De CFTC heeft geen oordeel geveld over de mogelijke voor- en nadelen van een belegging in DTP noch over de toereikendheid of nauwkeurigheid van het Disclosure Document.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie hebben over onze diensten, neem dan gerust contact op met ons Investor Relations team.
Jacqueline Wilton-D'Elfant
Jacqueline
Wilton-D'Elfant
André Honig
André
Honig
U kunt ons bereiken via: