Strategie

Diversified Trend Program

Ons Diversified Trend Program is een actief en adaptief beleggingsprogramma, live handelend sinds juni 1992.

 

Performance update

 • DTP - Enhanced Risk (USD) Composite

  Inception date: 01 Jan 1995

 • 18 Apr 2024

  0.54%

  MONTH TO DATE

  2.28%

 • YEAR TO DATE

  23.07%

  INCEPTION TO DATE

  11.45% p/a

Deze toelichting vormt een integraal onderdeel van de vermelde performancecijfers. DE WAARDE VAN UW BELEGGING KAN FLUCTUEREN. IN HET VERLEDEN BEHAALDE RENDEMENTEN BIEDEN GEEN GARANTIE VOOR DE TOEKOMST.

Diversified Trend Program

 • Actieve en adaptieve trend strategie, afgestemd op de belangrijke ontwikkelingen in de wereld

 • Track record van ruim 30 jaar met een aantrekkelijk risico/rendementsprofiel en lage correlatie met klassieke beleggingscategorieën

 • Coherent, duurzaam en bewezen beleggingsproces

Aanpak

Ons Diversified Trend Program (DTP) is een 'managed futures' programma, live handelend sinds juni 1992. Het programma is gericht op het behalen van absolute rendementen en volgt geen index of benchmarks. Weliswaar worden DTP's handelssystemen slechts gevoed door de prijzen van de markten waarin we handelen, het programma is afgestemd op de bredere onderliggende trends. Het doel is om aanzienlijk gepositioneerd te zitten in verschillende trends, met een gebalanceerde verdeling van risico's over de factoren die deze trends voortstuwen.

De meeste prijstrends in markten zijn een afspiegeling van bredere trends en ontwikkelingen in onze samenleving. Elke ontwikkeling — zoals een beweging richting de exploratie van schaliegas, of een beweging richting elektrisch rijden — komt doorgaans tot uiting in prijstrends in uiteenlopende markten. In onze aanpak representeert een dergelijke ontwikkeling slechts één trend. Met DTP willen we gespreid zitten in verschillende trends. Dit vereist het handelen van een grote variëteit aan markten, waaronder alternatieve markten en 'synthetische' marktcombinaties. Wij selecteren en construeren deze markten als onze voertuigen om deze onderliggende trends te berijden.

Onze focus op de fundamentele factoren die de markten duurzaam voortstuwen heeft een grote weerslag op het portefeuille-constructie proces van DTP. Alhoewel we in onze rapportages tonen hoe de risico's verdeeld zitten over de verschillende beleggingscategorieën (grondstoffen, rentes, valuta, etc.), spelen deze categorieën geen enkele rol bij de bepaling van onze positiegroottes. Want we realiseren ons dat de impact van de grootste drijvende krachten niet begrensd wordt door deze kunstmatige grenzen.

Quote_DTP.jpg

De wereld staat niet stil. En onze markten veranderen mee. Deze ontwikkelingen zijn de motor achter ons beleggingsprogramma.

Een sterke eigenschap van DTP is het bewezen vermogen om goed te kunnen presteren in crisisperiodes, met name periodes die gepaard gaan met langdurig dalende aandelen. Onze klanten stellen deze eigenschap op prijs — DTP vormt daarmee een welkom onderdeel van hun beleggingsportefeuilles. Deze eigenschap komt overigens niet automatisch met DTP’s handelsstijl. Het is het nagestreefde gevolg van de vele keuzes die wij bewust maken — beslissingen die aan de basis liggen van ons beleggingsproces.

Ook realiseren wij ons dat we alle componenten van DTP moeten blijven vernieuwen om DTP ‘in sync’ te houden met de markten. Nieuwe markten bloeien op, andere verwelken. En de doorgaande modernisering van handelsplatformen en verschuivingen in het gedrag van marktparticipanten veranderen de marktdynamiek fundamenteel. Dergelijke ontwikkelingen mogen wij niet negeren. Geen enkele handelsstrategie kan blijven presteren zonder aanpassingen. In een wereld die nooit stil staat dienen wij voortdurend mee te bewegen: het track record van DTP is hier het resultaat van.

wereldbol@4x.png
Brede toegang tot trends

DTP's marktuniversum bevat meer dan 500 futures, forwards en swap markten, overspant uiteenlopende beleggingscategorieën en verschaft toegang tot trends via een combinatie van mainstream en alternatieve markten, inclusief een groot aantal 'synthetische' marktcombinaties.

paraplu@4x.png
Bescherming tegen inflatie

Inflatie is één van de recente thema's die de horizon van gehandelde markten in DTP hebben vormgegeven. Het leidende idee is dat het programma in een dergelijke omgeving goed moet kunnen profiteren van stijgende grondstofprijzen, waarmee het beleggers bescherming biedt tegen inflatie.

Lees ons artikel Beleggen in grondstoffen als bescherming tegen inflatie? voor meer informatie.

domino@4x.png
Bewezen 'crisis alpha'

DTP heeft bewezen goed te kunnen presteren in crisisperiodes, zoals tijdens de Dot-com crisis (2001-2002), de kredietcrisis (2007-2008) en de Covid-19 pandemie.

Selecteer in de grafiek hieronder een periode voor meer informatie.

De getoonde rendementen betreffen de samengestelde rendementen van de Enhanced Risk (USD) subset van DTP. Deze toelichting, alsmede deze beschrijving van de gebruikte indices, vormen een integraal onderdeel van de vermelde performancecijfers. Equities worden gerepresenteerd door MSCI DM World Index (Net/Local Currency), Bonds worden gerepresenteerd door Bloomberg Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index, Commodities worden gerepresenteerd door S&P GSCI Total Return (USD), Managed Futures worden gerepresenteerd door Barclay BTOP50 Index, Hedge Funds worden gerepresenteerd door Credit Suisse Hedge Fund Index en Trend Following wordt gerepresenteerd door SG Trend Index. Bron van alle gebruikte data in de grafiek en tabel: Refinitiv, Bloomberg, BarclayHedge en Transtrend. DE WAARDE VAN UW BELEGGING KAN FLUCTUEREN. IN HET VERLEDEN BEHAALDE RENDEMENTEN BIEDEN GEEN GARANTIE VOOR DE TOEKOMST.

 

Beleggingsproces

trading_process_new

Basisprincipes

Alle onderdelen van DTP zijn zeer nauw met elkaar verweven en vormen samen één coherente operatie. Ons beleggingsproces is gebaseerd op de volgende principes:

Control.png
In control

Alle cruciale componenten worden door onszelf ontwikkeld, onderhouden en geïmplementeerd.

icon_adaptive@4x
Adaptief

Continue evaluatie en vernieuwing houdt het programma 'in sync' met de markten.

Responsible.png
Verantwoord

DTP draagt bij aan goed functionerende, goed georganiseerde en betrouwbare markten.


 

Recente awards

Winners and HC_merged19.jpg
Winners and HC_merged18.jpg
Winners_merged24.png
HFR_2020.jpg
HFR_2018.jpg

Meer informatie over deze awards kunt u hier vinden.

DE WAARDE VAN UW BELEGGING KAN FLUCTUEREN. IN HET VERLEDEN BEHAALDE RENDEMENTEN BIEDEN GEEN GARANTIE VOOR DE TOEKOMST.


 

Hoe kunt u participeren

U kunt in ons Diversified Trend Program beleggen via verschillende beleggingsfondsen en andere structuren die ontworpen zijn om aan klantspecifieke wensen te voldoen.

House_funds
Fondsen

Diverse beleggingsfondsen bieden toegang tot het programma, waaronder het Luxemburgse paraplufonds Transtrend Fund Alliance (TFA) — waarvoor Transtrend optreedt als Alternative Investment Fund Manager — en een UCITS.

Pen_managed_account
Managed accounts

Een separaat mandaat biedt klanten de mogelijkheid om een op maat gemaakte portefeuille te creëren, waarbij onder meer de liquiditeit, basisvaluta, beleggingsrestricties, verslaglegging en het risicoprofiel in overleg bepaald kunnen worden.

Shapes_other_options
Overige mogelijkheden

Het programma is tevens beschikbaar via onder meer beleggingsplatforms en gestructureerde producten.

Voor meer informatie over deze beleggingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met ons Investor Relations team.

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie hebben over onze beleggingsdiensten, neem dan gerust contact op met ons Investor Relations team.
Kick Heeregrave
Kick
Heeregrave
Brigitte van Eijck-Dossin
Brigitte
van Eijck-Dossin
U kunt ons bereiken via: