Bedrijf

Wettelijke informatie

Orderuitvoer

Transtrend neemt toereikende maatregelen om bij het uitvoeren van orders het best mogelijke resultaat voor zijn cliënten te behalen, rekening houdend met de prijs, de kosten, de snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, de omvang, de aard en alle andere voor de uitvoering van de order relevante aspecten, waar onder ook zijn verantwoordelijkheid voor ordelijk functionerende markten. Transtrend heeft zijn overwegingen ten aanzien van de selectie van derde partijen (executing brokers en execution venues) voor de uitvoer van orders opgenomen in zijn trading policy.

Transtrend evalueert voortdurend de van executing brokers en execution venues verkregen kwaliteit van orderuitvoer. Transtrend documenteert deze verrichte evaluatie. Van 2018 t/m 2022 bevatte deze evaluatie de RTS 28 informatie bedoeld in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/576 of 8 June 2016 (supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the annual publication by investment firms of information on the identity of execution venues and on the quality of execution). De RTS 28 rapportageverplichting is komen te vervallen onder de EU’s MiFIR/MiFID II Review en deze rapportage wordt daarom niet langer opgesteld. Het RTS 28 rapport van 2022 is nog op verzoek voor klanten beschikbaar.

Belangenverstrengeling

Bij Transtrend is het voorkomen en beheersen van belangenverstrengeling een belangrijk aspect om ervoor te zorgen dat de belangen van de klanten, de financiële markten en de integriteit en reputatie van Transtrend worden beschermd.

Om (mogelijke) belangenverstrengeling te identificeren, voorkomen, beheersen, monitoren en openbaar te maken, en om te voorkomen dat hierdoor een reële kans bestaat dat de belangen van klanten van Transtrend worden geschaad, heeft Transtrend een belangenverstrengelingsbeleid ingevoerd.

Transtrend geeft een beschrijving van eventuele geïdentificeerde belangenverstrengelingen die van belang zijn in het Disclosure Document van de NFA dat Transtrend naar zijn klanten stuurt en, indien van toepassing, in de aangeboden documenten van de beleggingsfondsen, waar Transtrend volgens de AIFMD de gespecialiseerde fondsbeheerder van is.

Sustainable Finance Disclosure Regulation

Geen afweging van ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

Bij het nemen van beleggingsbeslissingen neemt Transtrend mogelijke ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren zoals gedefinieerd in de 'Sustainable Finance Disclosure Regulation' niet in overweging. Voor meer informatie kunt u hier onze volledige SFDR disclosure lezen:

SFDR disclosure
 

Klachten

Transtrend zet zich in om klanten de best mogelijke dienstverlening te bieden. Heeft u toch een klacht? Dan kunt u deze indienen bij Transtrend. Een klacht kunt u via e-mail of via de post versturen:

Transtrend B.V.
Postbus 444
3000 AK Rotterdam

Ook kunt u ons bellen op 010 453 6510 om uw klacht door te geven of om een afspraak te maken.

Een exemplaar van het klachtenbeleid van Transtrend, met daarin meer informatie over hoe wij uw klacht behandelen, wordt op verzoek verstrekt.

RoTrend

RoTrend Diversified Fund is een alternatieve beleggingsinstelling in de vorm van een Nederlands fonds voor gemene rekening waarvoor Transtrend optreedt als alternative investment fund manager. Meer informatie over RoTrend vindt u hier.

Downloads

  • (Half)jaarrapporten Transtrend

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie hebben over onze beleggingsdiensten, neem dan gerust contact op met ons Investor Relations team.
Marc van Loo
Marc
van Loo
André Honig
André
Honig
U kunt ons bereiken via: